Uniżenie, a wywyższenie

"Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was" (Jk 4, 10)

Modlitwa naszym ratunkiem

"A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone" (Jk 5, 15)

Niedziela z owieczką #10

Opublikowano: sobota, 16, listopad 2019
Przez zmartwychwstanie wejdziemy w zupełnie inną rzeczywistość, inne życie. Jezus mówi, że oddalimy się od stylu życia tego świata i staniemy się jakby aniołowie. Przez grzech powoli w naszym życiu słabniemy, a w końcu umieramy. Ideał życia wiarą ma polegać na tym, że w naszym życiu pragniemy tylko jednego, czyli życia wiecznego. Nasze ziemskie życie przygotowuje nas do wieczności i dlatego musimy sami zmagać się z grzechem, aby dobrze przygotować się na moment śmierci i przejścia do nowego życia.
 
Zmartwychwstać, to znaczy otrzymać życie wieczne, dlatego z nadzieją i radością czekam na ten dzień.
 
 

Niedziela z owieczką #9

Opublikowano: środa, 06, listopad 2019

Zacheusz, człowiek wewnętrznie rozdarty, szukał jedności z Bogiem, ale równocześnie chciał zachować dotychczasowy styl życia i swoje bogactwo. Jednak w pewnym momencie coś w nim pęka. Dlatego możemy powiedzieć o nim, że jest symbolem ludzi, którzy szukają Boga i dlatego próbują uwolnić się od światowego życia. Zacheusz do tego stopnia pragnie zmian, że wdrapuje się na drzewo, chociaż jako powiązany urzędnik mógł narazić się na ośmieszenie. Do prawdziwego nawrócenia potrzebny jest radykalizm. Zacheusz oddaje swój majątek tym, których skrzywdził i zwraca im zagrabione dobra. Decyzja jest trudna i bardzo radykalna.

 

Niedziela z owieczką #8

Opublikowano: poniedziałek, 28, październik 2019
Uniżenie prowadzi do wywyższenia. Faryzeusz w swoich oczach, w swoim mniemaniu jest kimś lepszym od innych. Wylicza ile czyni dobra i jak wiernie przestrzega wszystkich zasad wiary. Celnik zdaje sobie sprawę ze swojej grzeszności i wylicza przed Bogiem swoje grzechy, prosząc o ich przebaczenie. Bardzo ważne jest poznawanie prawdy o sobie samym. Człowiek, który jest naprawdę blisko Boga, żyje w prawdzie, nie okłamuje Boga i samego siebie. Kiedy się modlisz nie musisz niczego zmyślać ani kłamać, ponieważ Bóg Cię zna i bardzo Cię kocha. Powiedz Mu wszystko. Zobaczysz, że poczujesz pokój w swoim sercu.
 
 

Niedziela z owieczką #7

Opublikowano: poniedziałek, 28, październik 2019
Ewangelia wskazuje nam dzisiaj na trudną sytuację. Wdowa, która jest bezbronna, która nie może uzyskać żadnej pomocy w trudnej sytuacji idzie do sędziego, aby wziął ją w obronę. Nikt inny nie może jej pomóc, ponieważ żyje sama i nie ma żadnych praw. Jezus w tej sytuacji pokazuje nam, że sędzia choć niechętnie, to jednak obronił kobietę - tym bardziej Bogu na nas zależy i tym bardziej będzie nas bronił. Jezus chce, żeby Jego miłość była znana na całej ziemi i żeby każdy człowiek czuł się przez Niego kochany.
 

Niedziela z owieczką #6

Opublikowano: piątek, 18, październik 2019

Do Jezusa przychodzi grupa trędowatych, którzy najprawdopodobniej tworzą grupę chorych mieszkających w odosobnieniu, na marginesie społeczeństwa. Proszą, aby Jezus się nad nimi ulitował, aby okazał im jakąś łaskę. Nie proszą o uzdrowienie, może mają zbyt małą wiarę, może nie ośmielają się o to prosić lub nie wiedzą kim jest Jezus, a ich spotkanie z Nim jest zupełnie przypadkowe. Dziękuję za wszystko Bogu, dziękuję drugiemu człowiekowi.

 

Niedziela z owieczką #5

Opublikowano: niedziela, 06, październik 2019

Apostołowie proszą o wiarę. Być może czują, że wiele ze słów Jezusa jest dla nich niezrozumiałych, a może w tych kilku trudnych przypowieściach widzą, że ich wiara jest bardzo mała i nie potrafią żyć tym, co usłyszeli. Jezus wyjaśnia, że nie chodzi Mu wcale o to, żeby wiara była wielka, wspaniała, żeby przenosiła góry. Nasza wiara ma być jak sługa, ciągle w gotowości, ma być pełna pokory, bez jakichkolwiek roszczeń. Warto prosić o taką wiarę, dzięki której możemy pokornie służyć Bogu.

 

Kiedy mocno zaufam Bogu, to razem z Nim mogę zrobić wszystko.

Niedziela z Owieczką #4

Opublikowano: sobota, 05, październik 2019

Jezus w przypowieści skierowanej do faryzeuszów pokazuje dwie odmienne rzeczywistości na ziemi i po śmierci. Na ziemi można żyć, jak bogacz, korzystający ze swojego bogactwa absolutnie egoistycznie lub jak Łazarz, pokornie żebrzący pod pałacem. Po śmierci można być wiecznie szczęśliwym, jak Łazarz lub potępionym jak bogacz. Pewny siebie i posiadający wszystko bogacz ostatecznie i tak musi poprosić chorego żebraka o kroplę wody. Pan Bóg nie jest mściwy, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. On po śmierci daje człowiekowi to, czego pragnął i o co zabiegał za życia. Bóg daje nam wolność wyboru. Kiedy dzielę się tym co mam, naśladuję Jezusa i zbliżam się do nieba. Jeśli nie wiem jak to zrobić, albo sam niewiele mam, zawsze mogę pomóc modlitwą.

Kiedy dzielę się tym co mam, naśladuję Jezusa i zbliżam się do nieba. Jeśli nie wiem jak to zrobić, albo sam niewiele mam, zawsze mogę pomóc modlitwą.

 

Niedziela z Owieczką #3

Opublikowano: poniedziałek, 23, wrzesień 2019

25 niedziela okresu zwykłego

Przypowieść Jezusa o zarządcy pokazuje ludzką nieuczciwość. Jezus pochwala jego obrotność. Perspektywa pracy przeraża człowieka, który nie był do niej przyzwyczajony. Słowo, które słyszeliśmy dotyka problematyki posiadania pieniędzy i uczciwości. Istotnym problemem jest zwykła ludzka uczciwość. Uczciwość w zdobywaniu pieniędzy, w pracy, w wykonywaniu swoich obowiązków. Komu służymy? Kto jest naszym panem? Jezus czy grzech? Droga do Jezusa to droga do świętości.

 

 

Niedziela z Owieczką #2

Opublikowano: wtorek, 17, wrzesień 2019
Trzy obrazy przedstawia Jezus, żeby wyjaśnić nam jak mamy żyć wielką miłością Boga do człowieka. My skupimy się na obrazie zagubionej owcy i pasterza. Jezus pokazuje spore stado owiec. Owce są postrzegane jako stado, jedna całość. Jednak kiedy odchodzi jedna, wtedy skupiamy się już na jednostce. Nie wiemy, gdzie ta owca się podziewała, nie znamy okoliczności jej odnalezienia. Ten ostatni wątek wspólnej radości występuje we wszystkich trzech przypowieściach.
Jezus, kiedy od Niego uciekamy, wybierając grzech, zawsze nas szuka. Nigdy nie zostawi nas samych i zawsze On i cały Kościół, cieszy się z naszego odnalezienia.
 

Niedziela z Owieczką #1

Opublikowano: niedziela, 08, wrzesień 2019

Drogie dzieci oprócz zajęć szkolnych rozpoczynamy kolejny rok w szkole Jezusa. Dlatego musimy zwrócić uwagę na dwie główne sprawy:

  1. Planowanie - w szkole jesteście zależni od planu lekcji i innych zajęć, nie możecie robić co się Wam podoba, tak samo w szkole Jezusa wszystko zależy od Niego.
  2. Wyrzeczenia i rezygnacja z czegoś - np. z zabawy, gdy macie do zrobienia zadanie domowe, albo potrzebujecie czasu na modlitwę czy udział we Mszy Świętej.

ZAPLANUJCIE dzisiaj wraz z Rodzicami Wasz czas i spróbujcie z czegoś zrezygnować na rzecz Pana Boga.

 

Witaj szkoło!

Opublikowano: wtorek, 03, wrzesień 2019

2 września 2019 roku rozpoczęliśmy nowy rok szkolny i katechetyczny. O godzinie 8:00 odbyła się uroczysta Msza święta dla szkół z terenu naszej parafii, podczas której homilię wygłosił ks. Rafał Flak.

 

Nasze pismo parafialne "ZNAK ZBAWIENIA"

 

Pismo parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rzeszowie "ZNAK ZBAWIENIA" wydawane jest w każdą niedzielę. 

W tym piśmie podejmowane są różne sprawy z dziedziny teologii np. tłumaczenie słowa Bożego. Zamieszczane są intencje Mszy Św. na dany tydzień, niektóre ważniejsze ogłoszenia i informacje dotyczące życia parafii.

Zapraszamy do czytania tej gazetki oraz do czytania prasy katolickiej w ogóle. 

Nagrania audio do odsłuchania