Audycje odnowy


Odnowa w diecezji

 

Zeszyty odnowy


O naszej wspólnocie

Wspólnota „EMAUS” działa przy Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Rzeszowie. Powstała w 1999 roku z natchnienia Ducha Świętego i inicjatywy ks. Mariusza Mika, ówczesnego wikariusza tejże parafii. Pierwsze spotkania miały charakter ogólny. Stopniowo wspólnota rozrastała się i dojrzewała duchowo. Wiosną 2002 r. wyłonieni zostali pierwsi animatorzy, po czym rozpoczęliśmy pierwsze rekolekcje Odnowy, tzw. Seminarium Życia w Duchu Świętym. Liderem wspólnoty jest Anna Pokrywka.

Działalność

Charakterystyczną cechą Odnowy stanowi przeżywane zwykle intensywnie i głęboko doświadczenie obdarowania Duchem Świętym i Jego łaskami, zwane wylaniem Ducha Świętego lub chrztem w Duchu Świętym. Przynosi ono nawrócenie, umocnienie wiary i wierności przykazaniom, a zwłaszcza zdynamizowanie postawy apostolskiej, zgodnie z zapowiedzią Chrystusa „Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami” (Dz 1,8).

Katolicka Odnowa Charyzmatyczna rozeznaje następujące cele:

Upowszechnianie i pogłębianie dążenia do świętości przez stałe nawracanie do Chrystusa i coraz pełniejsze przyjmowanie Go jako Zbawiciela, Mistrza i Pana, rozwój cnót teologicznych i moralnych, uczestnictwem w liturgii, przyjmowaniem sakramentów z pogłębianiem wiedzy religijnej z aktywnym uczestnictwem w pastoralnej i apostolskiej misji Kościoła, doprowadzenie do świadomego otwarcia się na przyjęcie Osoby i działania Ducha Świętego, pogłębianie należytego rozumienia owoców Ducha Świętego łącznie z charyzmatami i posługiwania się nimi dla budowania wspólnoty Kościoła, służba w mocy Ducha Świętego w ewangelizacji świata słowami i osobistym świadectwem wiary i życia. Katolicka Odnowa charyzmatyczna żyje i działa w jedności ze stolicą Apostolską i hierarchią, czego wyrazem są częste kontakty Międzynarodowych Służb Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej Rady i Biura (IC-CRS) z Ojcem Świętym i jego urzędami w Rzymie. Obecnie Ruch tan w Kościele na całej ziemi gromadzi największą liczbę członków spośród wielu innych ruchów przeszło 70 milionów członków.

Kardynał Leon Józef Suenens jeden z czterech moderatorów Soboru Watykańskiego powiedział: Odnowa jest poruszeniem Ducha, łaską, powiewem Ducha i szansą Kościoła na wiosnę, a najpiękniejszym dniem dla Odnowy będzie dzień, kiedy nikt nie będzie już o niej mówił, ponieważ wniknie ona w krwioobiegu codziennego życia Kościoła. 

Opublikowano 13.02.2020, 22:34
wielkopostny-dzien-skupienia Serdecznie zapraszamy na wspólny dzień skupienia, który odbędzie się 29 lutego 2020 r. w Domu Diecezjalnym Tabor na ul. Połonińskiej 25 w Rzeszowie. Spotkanie będzie poświęcone walce duchowej chrześcijan z siłami ciemności, o czym mówi czwarty dokument z Malines. Konferencję wygłosi ks. Damian Ziemba. Zgłoszenia u naszego lidera. Zapisy trwają do...
Opublikowano 22.01.2020, 16:55
konferencja-o-wspolnocie-odnowy-w-duchu-swietym-i-dokument-z-malines  14 grudnia 2019 r. odbył się adwentowy dzień skupienia zapowiadany wcześniej przez nas. Podczas tego dnia odbyła się bardzo ważna konferencja dla wszystkich członków Kościoła katolickiego, ale przede wszystkim dla członków wspólnot odnowy w Duchu świętym czyli dla nas kochani. Duch święty mówi zawsze to samo do każdego z nas, Odnowa w Duchu świętym...