Jesteśmy posłani

"Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam" (J 20, 21)

Nie drażnijcie Pana Boga...

"Nie zbadacie głębokości serca ludzkiego ani nie przenikniecie myśli jego rozumu; jak więc wybadacie Boga, który wszystko to stworzył, jak poznacie Jego myśli i pojmiecie Jego zamiary? Przenigdy, bracia, nie drażnijcie Pana Boga naszego!" (Jdt 8, 14)

Nabożeństwo fatimskie - 13 czerwca

Opublikowano: czwartek, 14, czerwiec 2018

13 czerwca zgromadziliśmy się w naszej świątyni parafialnej na drugim w tym roku nabożeństwie fatimskim. Mszę Świętą o godz. 20.00 odprawił ks. Edward Rusin, który w wygłoszonej homilii zwrócił uwagę na sens ludzkiego cierpienia w kontekście wynagradzania Sercu Jezusowemu za zniewagi przez nas i innych wyrządzone. „Kto kocha Maryję, kocha Jezusa” – podkreślał kaznodzieja. Figurę Pani Fatimskiej w procesji różańcowej nieśli bracia z róży XX  -  św. Ojca Pio. Aby podkreślić maryjny wydźwięk tego nabożeństwa założyli oni specjalnie do tego celu uszyte niebieskie szarfy. W sposób szczególny podczas czerwcowego nabożeństwa otaczaliśmy modlitwą dzieci, młodzież, studentów, nauczycieli, wychowawców i katechetów, którzy w najbliższych dniach kończą kolejny rok szkolny i akademicki. Kolejne nabożeństwo fatimskie już za miesiąc - 13 lipca, ale, jak mówił ks. Edward przytaczając słowa Maryi z Fatimy - "odmawiajcie codziennie różaniec".

J

Nasze pismo parafialne "ZNAK ZBAWIENIA"

 

Pismo parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rzeszowie "ZNAK ZBAWIENIA" wydawane jest w każdą niedzielę. 

W tym piśmie podejmowane są różne sprawy z dziedziny teologii np. tłumaczenie słowa Bożego. Zamieszczane są intencje Mszy Św. na dany tydzień, niektóre ważniejsze ogłoszenia i informacje dotyczące życia parafii.

Zapraszamy do czytania tej gazetki oraz do czytania prasy katolickiej w ogóle. 

Nagrania audio do odsłuchania