Nie potępiaj bliźniego

"Jeden jest Prawodawca i Sędzia, w którego mocy jest zbawić lub potępić. A ty kimże jesteś, byś sądził bliźniego?" (Jk 4,12)

Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość ...

"Tyś uczynił rzeczy wcześniejsze od tamtych i tamte, i te, które będą później, także i teraźniejsze, i te, które nastąpią, i już się stały, i te, które masz w swoim zamyśle" (Jdt 9, 5)

Nabożeństwo fatimskie - 13 czerwca

Opublikowano: czwartek, 14, czerwiec 2018

13 czerwca zgromadziliśmy się w naszej świątyni parafialnej na drugim w tym roku nabożeństwie fatimskim. Mszę Świętą o godz. 20.00 odprawił ks. Edward Rusin, który w wygłoszonej homilii zwrócił uwagę na sens ludzkiego cierpienia w kontekście wynagradzania Sercu Jezusowemu za zniewagi przez nas i innych wyrządzone. „Kto kocha Maryję, kocha Jezusa” – podkreślał kaznodzieja. Figurę Pani Fatimskiej w procesji różańcowej nieśli bracia z róży XX  -  św. Ojca Pio. Aby podkreślić maryjny wydźwięk tego nabożeństwa założyli oni specjalnie do tego celu uszyte niebieskie szarfy. W sposób szczególny podczas czerwcowego nabożeństwa otaczaliśmy modlitwą dzieci, młodzież, studentów, nauczycieli, wychowawców i katechetów, którzy w najbliższych dniach kończą kolejny rok szkolny i akademicki. Kolejne nabożeństwo fatimskie już za miesiąc - 13 lipca, ale, jak mówił ks. Edward przytaczając słowa Maryi z Fatimy - "odmawiajcie codziennie różaniec".

J

Nasze pismo parafialne "ZNAK ZBAWIENIA"

 

Pismo parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rzeszowie "ZNAK ZBAWIENIA" wydawane jest w każdą niedzielę. 

W tym piśmie podejmowane są różne sprawy z dziedziny teologii np. tłumaczenie słowa Bożego. Zamieszczane są intencje Mszy Św. na dany tydzień, niektóre ważniejsze ogłoszenia i informacje dotyczące życia parafii.

Zapraszamy do czytania tej gazetki oraz do czytania prasy katolickiej w ogóle. 

Nagrania audio do odsłuchania