Jezus jest Panem

"Nikt... nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: Panem jest Jezus". (1 Kor 12, 3)

Dobro, czy zło?

"A zatem stwierdzam w sobie to prawo, że gdy chcę czynić dobro, narzuca mi się zło" (Rz 7,21)

Zakończenie Misji Świętych

Opublikowano: piątek, 14, wrzesień 2018

Dzisiaj dobiega końca okres misji świętych, który łączy się z dniem odpustu parafialnego. Święto Podwyższenia Krzyża wiąże się z odnalezieniem Drzewa Krzyża, na którym umarł Jezus Chrystus - nasz Zbawiciel. Po Mszy Św. o godz. 11:00 ks. proboszcz w asyście ks. misjonarza Rafała Przędzika - przybił do krzyża misyjnego odpowiednią tabliczkę. 

Odpust zupełny udzielony będzie dla parafian (pod zwykłymi warunkami), którzy przynajmniej przez pełne trzy dni uczestniczyli w misjach świętych. Przypominamy warunki: wzbudzenie dla kogo jest ten odpust zupełny (dla siebie lub jednej osoby zmarłej), wyznanie wiary, bycie w stanie łaski uświęcającej, skorzystanie z sakramentu pokuty, przyjęcie komunii świętej, modlitwa w int. papieża, wyzbycie się jakiegokolwiek grzechu (nawet lekkiego).

Nasze pismo parafialne "ZNAK ZBAWIENIA"

 

Pismo parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rzeszowie "ZNAK ZBAWIENIA" wydawane jest w każdą niedzielę. 

W tym piśmie podejmowane są różne sprawy z dziedziny teologii np. tłumaczenie słowa Bożego. Zamieszczane są intencje Mszy Św. na dany tydzień, niektóre ważniejsze ogłoszenia i informacje dotyczące życia parafii.

Zapraszamy do czytania tej gazetki oraz do czytania prasy katolickiej w ogóle. 

Nagrania audio do odsłuchania