Ciemność i światłość...

"Niegdyś bowiem byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu: postępujcie jak dzieci światłości! Owocem bowiem światłości jest wszelka prawość i sprawiedliwość, i prawda. Badajcie, co jest miłe Panu" (Ef 5, 8-10)

Jemu chwała w Kościele

"Temu zaś, który mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej, niż prosimy czy rozumiemy, Jemu chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia wieku wieków! Amen" (Ef 3, 20-21)

Wycieczko-pielgrzymka do Przemyśla i Kalwarii Pacławskiej

Opublikowano: czwartek, 25, październik 2018

Z okazji rocznicy 100-lecia niepodległości w dniu 20 października 2018 r. udaliśmy się na wycieczko-pielgrzymkę do Przemyśla i Kalwarii Pacławskiej. Najpierw pojechaliśmy do Siedlisk (koło Przemyśla), aby zwiedzić fort I Salis Soglio, a następnie fort XV Borek. Mało kto słyszał o tych bardzo ważnych miejscach, które były miejscem działań I Wojny Światowej. Po zwiedzeniu fortów, udaliśmy się do Przemyśla, aby zwiedzić miasto, a konkretnie rynek starego miasta, Archikatedrę Rzymskokatolicką wraz z podziemiami oraz Muzeum Dzwonów i Fajek. Po obiedzie udaliśmy się do Sanktuarium Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej, gdzie uczestniczyliśmy we Mszy Świętej. Wieczorem wróciliśmy do Rzeszowa. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom wycieczko-pielgrzymki i zapraszamy wszystkich chętnych na następną, która się odbędzie niebawem. Serdecznie zapraszamy!

 

Nasze pismo parafialne "ZNAK ZBAWIENIA"

 

Pismo parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rzeszowie "ZNAK ZBAWIENIA" wydawane jest w każdą niedzielę. 

W tym piśmie podejmowane są różne sprawy z dziedziny teologii np. tłumaczenie słowa Bożego. Zamieszczane są intencje Mszy Św. na dany tydzień, niektóre ważniejsze ogłoszenia i informacje dotyczące życia parafii.

Zapraszamy do czytania tej gazetki oraz do czytania prasy katolickiej w ogóle. 

Nagrania audio do odsłuchania