Życie moje - życiem wiary

"Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie" (Ga 2, 20)

Nasza ufność

"Ufność, którą w Nim pokładamy, polega na przekonaniu, że wysłuchuje On wszystkich naszych próśb zgodnych z Jego wolą. A jeśli wiemy, że wysłuchuje wszystkich naszych próśb, pewni jesteśmy również posiadania tego, o cośmy Go prosili." (1 J 5, 14-15)

Dzień skupienia dla kandydatów do bierzmowania

Opublikowano: sobota, 02, luty 2019

W dniu 26 stycznia br. w Domu Diecezjalnym Tabor na ul. Połonińskiej 25 młodzież przygotowująca się do Sakramentu Bierzmowania z klas VIII Szkoły Podstawowej i III Gimnazjum (ponad 60 osób) uczestniczyła w zorganizowanym przez naszych wikariuszy: Ks. Kamila Sowy i ks. Damiana Ziemby Dniu Skupienia. Jest to jeden z ważniejszych etapów na drodze przygotowania do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania.

Młodzież wysłuchała 3 katechez dotyczących zasad życia duchowego przygotowanych przez ks. Damiana:
- Boża miłość i Jego plan na życie człowieka
- przeszkoda grzechu w doświadczeniu Boga
- jedyne rozwiązanie problemu - Jezus Chrystus
- potrzeba osobistej wiary i nawrócenia
W drugiej części modlitewnej poprowadzonej przez ks. Kamila odbyła się adoracja, w której zastanawialiśmy się nad sensem młodego życia i prosiliśmy o dobre wykorzystanie Bożej szansy na życie, oraz Eucharystia, podczas której młodzież otrzymała krzyże.
Podczas całości dnia nie zabrakło czasu na pogawędki przy herbatce, kawie i ciastku oraz pysznego obiadu.
Pamiętajmy, jako wspólnota parafialna o modlitwie w intencji młodzieży. To nasze wspólne zadanie, w którym jako wspólnota Kościoła mamy pomóc młodzieży w przygotowaniu się i otwarciu na Bożą łaskę w Sakramencie Bierzmowania.

 

Nasze pismo parafialne "ZNAK ZBAWIENIA"

 

Pismo parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rzeszowie "ZNAK ZBAWIENIA" wydawane jest w każdą niedzielę. 

W tym piśmie podejmowane są różne sprawy z dziedziny teologii np. tłumaczenie słowa Bożego. Zamieszczane są intencje Mszy Św. na dany tydzień, niektóre ważniejsze ogłoszenia i informacje dotyczące życia parafii.

Zapraszamy do czytania tej gazetki oraz do czytania prasy katolickiej w ogóle. 

Nagrania audio do odsłuchania