Być dobrym pracownikiem

"Dołóż starania, byś sam stanął przed Bogiem jako godny uznania pracownik, który nie przynosi wstydu, trzymając się prostej linii prawdy" (2Tm 2, 15)

Jestem ubogi i nędzny

"Ja zaś jestem ubogi i nędzny, ale Pan troszczy się o mnie. Ty jesteś wspomożycielem moim i wybawcą; Boże mój, nie zwlekaj!" (Ps 40, 18)

Powołania z parafii

Dar powołania kapłańskiego i zakonnego otrzymały w naszej parafii następujące osoby:

Księża diecezjalni

 • Ks. Jan Pomianek, ur. 1954, wyśw. 1982 Przemyśl, pracuje w diecezji we Włoszech.
 • Ks. Jaromir Wilczak, ur. 1964, wyśw. 1990 Stadniki, pracuje w diecezji w Austrii. 
 • Ks. Janusz Kunior, ur. 1965, wyśw. 1992 Rzeszów, Diecezja Rzeszowska. 
 • Ks. Robert Bober, ur. 1977, wyśw. 2002 Rzeszów, Diecezja Rzeszowska. 
 • Ks. Piotr Nowakiewicz, ur. 1982, wyśw. 2007 Rzeszów, Diecezja Rzeszowska.
 • Ks. Marcin Porada, ur. 1981, wyśw. 2008 Rzeszów, Diecezja Rzeszowska.
 • Ks. Michał Polański, ur. 1985, wyśw. 2010 Rzeszów, Diecezja Rzeszowska.
 • ks. Witold Wójcik, ur. 1978, Seminarium „Redemptoris Mater” w Berlinie.

 

Księża zakonni

 • Ks. Mariusz Tomaka, ur. 1960, wyśw. 1990 Stadniki, Sercanie.
 • Ks. Leszek Gamracy, ur. 1964, wyśw. 1992 Dębowiec, Saletyni.

 

Klerycy

 • -

 

Siostry zakonne

 • S. Krystyna Salwa, ur. 1955, prof. 1984 Kamień, Nazaretanki.
 • S. Elżbieta Wołczańska, ur. 1957, nowicjuszka, Oświęcim, Karmelitanki.
 • S. Barbara Nowak, ur. 1963, prof. 1993 Iwonicz Zdrój, Felicjanki.
 • S. Danuta Wołczańska, ur. 1967, prof. 1994 Kraków, Zgromadzenie Służebnic NSPJ.
 • S. Ewelina Hess, ur. 1979, Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej.

Nasze pismo parafialne "ZNAK ZBAWIENIA"

 

Pismo parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rzeszowie "ZNAK ZBAWIENIA" wydawane jest w każdą niedzielę. 

W tym piśmie podejmowane są różne sprawy z dziedziny teologii np. tłumaczenie słowa Bożego. Zamieszczane są intencje Mszy Św. na dany tydzień, niektóre ważniejsze ogłoszenia i informacje dotyczące życia parafii.

Zapraszamy do czytania tej gazetki oraz do czytania prasy katolickiej w ogóle. 

Nagrania audio do odsłuchania