Ewangelia...

"Eucharystia oderwana od życia nie przynosi owoców. Ewangelią trzeba żyć poza murami kościoła" (o. Dolindo)

Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale

Jezus powiedział: "Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili" (...) "Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili". (Mt 25, 31-46)

Szopka bożonarodzeniowa 2017

Nie wszyscy może wiemy, że tradycję stawiania szopek w okresie Bożego Narodzenia zawdzięczamy św. Franciszkowi z Asyżu. To ten średniowieczny mistyk zorganizował w 1223 roku pierwszą na świecie żywą szopkę bożonarodzeniową we włoskiej miejscowości Greccio. Później tradycję budowania szopek kontynuowali bracia z założonego przez św. Franciszka zakonu franciszkanów. Do Polski zwyczaj ten został przeszczepiony wraz z pojawieniem się na naszych ziemiach pierwszych zgromadzeń franciszkańskich, tj. końcem XIII wieku.

Dziś szopki, betlejki, stajenki ze Świętą Rodziną są nieodłącznym wystrojem świątyń w okresie Bożego Narodzenia. Na wzór opisów biblijnych umieszczane są w nich figury ubogich pasterzy, aniołów i zwierząt, a od 6 stycznia dołączają do nich również trzej królowie. I choć koncepcje są bardzo różne – bardziej i mniej nowoczesne, powstają szopki żywe bądź ruchome, naturalnych rozmiarów i miniaturowe, to zawsze sens pozostaje ten sam – szopka w sposób obrazowy ma pomóc przybliżyć wiernym tajemnicę zbawienia.

Odwiedzając więc w tym radosnym bożonarodzeniowym okresie nasze świątynie chciejmy popatrzeć na żłóbek i złożone w nim Dzieciątko przez pryzmat wiary. Dostrzeżmy w Nim zwiastun wielkiego planu zbawienia, który Bóg przygotował dla każdego z nas. Dostrzeżmy Dziecię, które jako jedyne może nas wyzwolić z niewoli grzechu i zjednoczyć z Bogiem.

„Tym, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi” /J 1,12/.

Nasze pismo parafialne "ZNAK ZBAWIENIA"

 

Pismo parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rzeszowie "ZNAK ZBAWIENIA" wydawane jest w każdą niedzielę. 

W tym piśmie podejmowane są różne sprawy z dziedziny teologii np. tłumaczenie słowa Bożego. Zamieszczane są intencje Mszy Św. na dany tydzień, niektóre ważniejsze ogłoszenia i informacje dotyczące życia parafii.

Zapraszamy do czytania tej gazetki oraz do czytania prasy katolickiej w ogóle. 

Nagrania audio do odsłuchania