Największy jest Bóg

"Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie!" (J 14,1)

Niedziela z Owieczką #2

Opublikowano: wtorek, 17, wrzesień 2019
Trzy obrazy przedstawia Jezus, żeby wyjaśnić nam jak mamy żyć wielką miłością Boga do człowieka. My skupimy się na obrazie zagubionej owcy i pasterza. Jezus pokazuje spore stado owiec. Owce są postrzegane jako stado, jedna całość. Jednak kiedy odchodzi jedna, wtedy skupiamy się już na jednostce. Nie wiemy, gdzie ta owca się podziewała, nie znamy okoliczności jej odnalezienia. Ten ostatni wątek wspólnej radości występuje we wszystkich trzech przypowieściach.
Jezus, kiedy od Niego uciekamy, wybierając grzech, zawsze nas szuka. Nigdy nie zostawi nas samych i zawsze On i cały Kościół, cieszy się z naszego odnalezienia.
 

Nasze pismo parafialne "ZNAK ZBAWIENIA"

 

Pismo parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rzeszowie "ZNAK ZBAWIENIA" wydawane jest w każdą niedzielę. 

W tym piśmie podejmowane są różne sprawy z dziedziny teologii np. tłumaczenie słowa Bożego. Zamieszczane są intencje Mszy Św. na dany tydzień, niektóre ważniejsze ogłoszenia i informacje dotyczące życia parafii.

Zapraszamy do czytania tej gazetki oraz do czytania prasy katolickiej w ogóle. 

Nagrania audio do odsłuchania