Jemu chwała w Kościele

"Temu zaś, który mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej, niż prosimy czy rozumiemy, Jemu chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia wieku wieków! Amen" (Ef 3, 20-21)

Nasza potrzeba

"A Bóg mój według swego bogactwa zaspokoi wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą waszą potrzebę" (Flp 4, 19)

Uczelniane zaduszki

Opublikowano: niedziela, 04, listopad 2018

W listopadowy czas refleksji nad przemijaniem życia i przygotowywaniem się do wieczności przeżywamy kolejne Uczelniane Zaduszki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Dobremu Bogu za przyczyną Maryi, naszej zatroskanej Matki, powierzamy naszych zmarłych: profesorów i pracowników Uczelni, zmarłych Studentów oraz naszych bliskich zmarłych krewnych, przyjaciół i znajomych. W 22-letniej historii uczelni do wieczności odeszło już aż 40 studentów i ponad 20 pracowników nauki i administracji.

W tegorocznych Zaduszkach towarzyszą nam słowa Matki Najświętszej skierowane 160 lat temu do św. Bernadety Soubirous w trzecim widzeniu: „A ja obiecuję uczynić cię szczęśliwą, lecz nie w tym życiu, ale w przyszłym”. Słowa te odnoszą się nie tylko do św. Bernadetty. Nas wszystkich, zapatrzonych zbytnio w doczesność i szczęście ziemskie, uczą właściwej perspektywy życia. Oby gorliwa modlitwa za zmarłych była dobrą pomocą dla naszych bliskich. Listopadowa refleksja niech „prostuje” także nasze myślenie i podejmowane działania, bo naszym ostatecznym, najważniejszym szczęściem jest życie wieczne w Bogu.

 

Nasze pismo parafialne "ZNAK ZBAWIENIA"

 

Pismo parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rzeszowie "ZNAK ZBAWIENIA" wydawane jest w każdą niedzielę. 

W tym piśmie podejmowane są różne sprawy z dziedziny teologii np. tłumaczenie słowa Bożego. Zamieszczane są intencje Mszy Św. na dany tydzień, niektóre ważniejsze ogłoszenia i informacje dotyczące życia parafii.

Zapraszamy do czytania tej gazetki oraz do czytania prasy katolickiej w ogóle. 

Nagrania audio do odsłuchania