Żyj według Ducha, a nie ciała

"Ci bowiem, którzy żyją według ciała, dążą do tego, czego chce ciało; ci zaś, którzy żyją według Ducha - do tego, czego chce Duch. Dążność bowiem ciała prowadzi do śmierci, dążność zaś Ducha - do życia i pokoju" (Rz 8, 5-6)

Największy jest Bóg

"Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie!" (J 14,1)

Do członków "Żywego Różańca" - stwórzmy jubileuszową publikację

Opublikowano: środa, 14, listopad 2018

W związku z obchodami 40-lecia istnienia naszej parafii przygotowywana jest publikacja m.in na temat grup duszpasterskich działających na jej terenie. Gorąco zachęcamy siostry i braci – członków "Żywego Różańca" do włączenia się w tworzenie tego jubileuszowego dzieła. Prosimy o odebranie z zakrystii i wypełnienie formularza, dzięki któremu wspomniana publikacja z pewnością zostanie uświetniona i przekaże kolejnym pokoleniom bogactwo płynące z odmawiania Różańca.

Każdy z nas zostawia przecież na zawsze cząstkę samego siebie w tej parafii modląc się codziennie za papieża, za Kościół Święty i w intencjach na dany dzień i miesiąc wyznaczone. Dbamy o upiększanie kwiatami wnętrza kościoła, zadbajmy wiec o "upiększenie" naszych przyszłych pokoleń i dajmy świadectwo, że róże różańcowe trwały, trwają i będą trwać na modlitwie.

Ta jubileuszowa publikacja będzie także wyrazem wdzięczności Bogu za podejmowanie tego szlachetnego dzieła. Wypełnienie formularza nie jest skomplikowane i nie zabierze wiele czasu. Ponadto podanie wszystkich danych nie jest obowiązkowe, a te w nim zawarte będą wykorzystane wyłącznie na potrzeby parafii. Zachęcamy również kolejne osoby do przyłączenia się do wspólnoty "Żywego Różańca". Osoby chętne zapraszamy w każdą pierwszą niedzielę miesiąca na Mszę Św. o godzinie 8.30. Szczegółowych informacji udziela ks. Rafał Flak.

Nasze pismo parafialne "ZNAK ZBAWIENIA"

 

Pismo parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rzeszowie "ZNAK ZBAWIENIA" wydawane jest w każdą niedzielę. 

W tym piśmie podejmowane są różne sprawy z dziedziny teologii np. tłumaczenie słowa Bożego. Zamieszczane są intencje Mszy Św. na dany tydzień, niektóre ważniejsze ogłoszenia i informacje dotyczące życia parafii.

Zapraszamy do czytania tej gazetki oraz do czytania prasy katolickiej w ogóle. 

Nagrania audio do odsłuchania