Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość ...

"Tyś uczynił rzeczy wcześniejsze od tamtych i tamte, i te, które będą później, także i teraźniejsze, i te, które nastąpią, i już się stały, i te, które masz w swoim zamyśle" (Jdt 9, 5)

Pasterz

"Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie" (Ps 21, 1)

Chrystus zmartwychwstał - Alleluja!

Opublikowano: niedziela, 21, kwiecień 2019

Triduum Paschalne zakończone. Chrystus żyje! Wszystkie nasze grzechy, smutki, problemy i zmartwienia zostały pogrzebane w grobie - Grób jest pusty - dokonało się odkupienie człowieka. Możemy żyć wiecznie - "za darmo" - z Miłości do ludzi Syn Boży umarł, ale zmartwychwstał - i co ważne powróci w Swej Chwale, bo została pokonana śmierć. Bądźmy gotowi...

W Wielki Czwartek - podczas Najświętszej Ofiary wspominaliśmy wydarzenia z Wieczernika - ustanowienie Eucharystii i sakramentu kapłaństwa. Ks. proboszcz Dariusz Gościmiński obmył nogi dwunastu mężczyznom z naszej parafii w tym księżom wikariuszom i ks. emerytowi Franciszkowi. 

Galeria Wielki Czwartek

W Wielki Piątek nie było Eucharystii. W kościele naszym trwała spowiedź, odbywała się adoracja Pana Jezusa w ciemnicy, o godzinie 15:00 odmówiliśmy koronkę do Bożego Miłosierdzia, a wieczorem rozpoczęły się najważniejsze obrzędy tego dnia - liturgia Męki Pańskiej. Składała się ona z trzech części: liturgii Słowa, adoracji Krzyża i obrzędów Komunii Świętej. Wielkopiątkową liturgię zakończyliśmy przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do kaplicy zwanej - Bożym Grobem. Monstrancja była przykryta białym welonem - to na pamiątkę całunu, którym spowito doczesne szczątki Jezusa. Tego wieczora i przez cały następny dzień trwała adoracja.

Galeria Wielki Piątek

W Wielką Sobotę wierni przychodzili na adorację Grobu Pańskiego, a także aby ucałować krzyż - i tym samym dać wyraz swojej wiary. Bo „na drzewie rajskim śmierć wzięła początek, na drzewie krzyża powstało nowe życie, a szatan, który na drzewie zwyciężył, na drzewie również został pokonany przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana”. W tym dniu były święcone pokarmy. To, co w tym dniu najważniejsze, rozpoczynało się wieczorem. Liturgia wigilii paschalnej, która odbyła się nie była typową mszą, oprócz liturgii Słowa i liturgii Eucharystycznej dodatkowo składała się z liturgii Światła i liturgii Chrzcielnej. 

Galeria Wielka Sobota

Zaduma. Chrystus umarł... Wydawać się może, że wszystko się skończyło, bo zazwyczaj śmierć kończy wszystko. Nie w tym przypadku jednak. Trzeciego dnia Jezus powstaje z grobu. Pokazuje, że nadzieje w Nim pokładane nie były daremne. Chrystus zwyciężywszy śmierć, też obiecuje zmartwychwstanie wierzącym w Niego. Dokonało się... Już w dwóch trzecich dokonała się prawda wiary - składająca się z trzech zwrotów (Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci). Umarł i zmartwychwstał. Teraz tylko ma powrócić - bądźmy gotowi...

Rezurekcja. O 6:00 rano w procesji dookoła naszej świątyni przeszliśmy za Jezusem zmartwychwstałym ukrytym w Najświętszym Sakramencie. Codziennie za Nim idźmy w naszym życiu - bo warto iść ku życiu wiecznemu. Następnie odbyła się uroczysta Msza Święta. Po żalu, smutku i niepewności nastaje radość i nadzieja. Już możemy świętować, radować się i ogłaszać - że Chrystus Zmartwychwstał - Alleluja! Idźmy i głośmy dobrą nowinę.

 Galeria Rezurekcja 

 

Chrystus zmartwychwstał - Alleluja!

Nasze pismo parafialne "ZNAK ZBAWIENIA"

 

Pismo parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rzeszowie "ZNAK ZBAWIENIA" wydawane jest w każdą niedzielę. 

W tym piśmie podejmowane są różne sprawy z dziedziny teologii np. tłumaczenie słowa Bożego. Zamieszczane są intencje Mszy Św. na dany tydzień, niektóre ważniejsze ogłoszenia i informacje dotyczące życia parafii.

Zapraszamy do czytania tej gazetki oraz do czytania prasy katolickiej w ogóle. 

Nagrania audio do odsłuchania