Ja więcej oddycham, a ty?

"Dla człowieka bardziej naturalne jest modlić się, niż oddychać" (św. Grzegorz z Nazjanzu)

Dobre uczynki

"Taka bowiem jest wola Boża, abyście przez dobre uczynki zmusili do milczenia niewiedzę ludzi głupich" (1P 2, 15)

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - 2019

Opublikowano: sobota, 22, czerwiec 2019

W uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 20 czerwca 2019 r. nasza wspólnota zgromadziła się na uroczystej Eucharystii o godz. 10.00. Po Mszy Św. wszyscy parafianie publicznie wyznali swoją wiarę poprzez udział w procesji eucharystycznej do czterech ołtarzy rozmieszczonych wokół pobliskich wieżowców przy ul. Krakowskiej. Ks. Kamil w homilii bardzo pięknie powiedział o istocie Ciała Chrystusa ukrytego w małym opłatku. Dał przykłady świętych, którzy karmiąc się Ciałem Chrystusa nie potrzebowali już nic innego do życia, nie przyjmując żadnych innych pokarmów żyli tak przez wiele lat. Dla ciekawych tych "zjawisk" odsyłam do źródeł pism opisujących życie świętych.

Boże Ciało – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Święto to jest przeżywane w czwartek po uroczystości Trójcy Świętej. Ustanowienie uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa przypada na rok 1246 r. W Polsce, jako pierwszy wprowadził to święto bp Nankier w 1320 r. w diecezji krakowskiej. Jak sama nazwa "Boże Ciało" - wskazuje na Ciało i Krew naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Wiara Kościoła katolickiego wyznaje prawdziwą i realną obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.

W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy: "...sposób obecności Chrystusa pod postaciami eucharystycznymi jest wyjątkowy… W Najświętszym Sakramencie Eucharystii są zawarte prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie Ciało i Krew wraz z duszą i Bóstwem Pana naszego Jezusa Chrystusa, a więc cały Chrystus." (KKK 1374).

Same procesje wprowadzono trochę później, niż święto. Udział w procesji "Bożego Ciała" zawsze traktowano, jako publiczne wyznanie wiary i choć w dziejach naszej historii były różne zakazy tej manifestacji wiary - to zwyczaj ten przetrwał do dzisiaj. Jest to dowód na to, że jest to dzieło samego Boga. My, jako wspólnota powinniśmy iść i dawać świadectwo właśnie poprzez udział w procesjach, jak też, a nawet przede wszystkim głosić ewangelię i wielbić Boga przez nasze życie - tu na ziemi. Niech posag, jaki przekazujemy naszym dzieciom i wnukom był właśnie taki - nasza wiara i zaufanie do Boga, "...jak to przekażą to nikt nie przegra życia" - tak powiedział pierwszy proboszcz naszej parafii ks. Franciszek Kołodziej podczas pikniku parafialnego, który odbył się nie dawno w naszej parafii. Niech to przesłanie seniora, księdza kanonika będzie w naszym sercu przez cały rok i przez wszystkie lata naszego życia. Wiarę należy przekazywać, bo to nasz obowiązek. Amen.

Składamy serdeczne Bóg zapłać osobom, które aktywnie włączyły się w przygotowanie ołtarzy procesyjnych i trasy procesji, dziewczynkom sypiącym kwiaty i chłopcom dzwoniącym dzwoneczkami na chwałę Pana. Dziękujemy dzieciom komunijnym i rocznicowym oraz wszystkim parafianom za dar wspólnej modlitwy. Niech Chrystus, który daje nam siebie, jako pokarm życia wszystkim hojnie błogosławi!

RRz

fot. Arkadiusz Gawlikowski

Nasze pismo parafialne "ZNAK ZBAWIENIA"

 

Pismo parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rzeszowie "ZNAK ZBAWIENIA" wydawane jest w każdą niedzielę. 

W tym piśmie podejmowane są różne sprawy z dziedziny teologii np. tłumaczenie słowa Bożego. Zamieszczane są intencje Mszy Św. na dany tydzień, niektóre ważniejsze ogłoszenia i informacje dotyczące życia parafii.

Zapraszamy do czytania tej gazetki oraz do czytania prasy katolickiej w ogóle. 

Nagrania audio do odsłuchania