Tarcza i podpora

"A jednak, Panie, Ty, jesteś dla mnie tarczą, Tyś chwałą moją i Ty mi głowę podnosisz" (Ps 3, 4)

Nasza ufność

"Ufność, którą w Nim pokładamy, polega na przekonaniu, że wysłuchuje On wszystkich naszych próśb zgodnych z Jego wolą. A jeśli wiemy, że wysłuchuje wszystkich naszych próśb, pewni jesteśmy również posiadania tego, o cośmy Go prosili." (1 J 5, 14-15)

Tegoroczne nabożeństwa fatimskie zakończone

Opublikowano: poniedziałek, 14, październik 2019

13 października 2019 r. zakończyliśmy tegoroczne nabożeństwa fatimskie, trwające od maja do października. W tym roku rozważaliśmy 6 zdań Maryi wypowiedziane w Ewangeliach: „Jakże się to stanie skoro nie znam męża?” (Łk 1,34), „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa” (Łk 1,38), „Wielbi dusza moja Pana” (Łk 1,46-55), „Synu czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie” (Łk 2,48), „Nie mają już wina” (J 2,3) i wreszcie: „Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie” (J 2,5).

Jak komentował św. Antoni z Padwy wyrażają one odpowiednio: pochwałę czystości i dziewictwa, uwielbienie wynikające ze świadomości obdarowania, pochwałę posłuszeństwa, zatroskanie o sprawy Boże, współczucie potrzebującym, postawę udzielania przez nas rad. Dziękujemy ks. Damianowi, który przewodniczył tym nabożeństwom oraz mężczyzną, którzy nosili figurę Matki Bożej, wszystkim zaangażowanym i uczestniczącym w nabożeństwach.

Jak mówiła jedna z parafianek, 51 letnia Krystyna: "nabożeństwa fatimskie dają mi nadzieję, że wszystko w moim życiu się ułoży, dają mi pewność, że Maryja się o mnie troszczy". Zapraszamy na następne nabożeństwa fatimskie od 13 maja 2020 roku.

 

 

Nasze pismo parafialne "ZNAK ZBAWIENIA"

 

Pismo parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rzeszowie "ZNAK ZBAWIENIA" wydawane jest w każdą niedzielę. 

W tym piśmie podejmowane są różne sprawy z dziedziny teologii np. tłumaczenie słowa Bożego. Zamieszczane są intencje Mszy Św. na dany tydzień, niektóre ważniejsze ogłoszenia i informacje dotyczące życia parafii.

Zapraszamy do czytania tej gazetki oraz do czytania prasy katolickiej w ogóle. 

Nagrania audio do odsłuchania