Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale

Jezus powiedział: "Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili" (...) "Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili". (Mt 25, 31-46)

Precz szatanie

"Bądźcie więc poddani Bogu, przeciwstawiajcie się natomiast diabłu, a ucieknie od was" (Jk 4, 7)

45-lecie kapłaństwa ks. Franciszka Kołodzieja

Opublikowano: wtorek, 07, czerwiec 2016

6 czerwca 2016 r. o godz. 11:00 w naszej parafii odbyła się uroczysta Msza Św. z okazji 45-lecia kapłaństwa proboszcza ks. Franciszka Kołodzieja. Mszy Św. przewodniczył ks. bp Jan Wątroba, który w homilii wielokrotnie podkreślał znaczenie powołania do sakramentu kapłaństwa. W uroczystościach wzięli udział również księża - koledzy, którzy również 45 lat temu otrzymali święcenia kapłańskie wraz z naszym proboszczem. 

"Ten jubileusz to okazja do dziękowania Panu Bogu za wierność..." - powiedział bp Jan Wątroba. Biskup wspomniał słowa św. Jana Pawła II, który powiedział, że powołanie do sakramentu kapłaństwa to "dar i wielka tajemnica". Każdy kapłan winien utożsamiać się z tymi słowami. Kapłaństwo nikomu się nie należy, kapłaństwo jest zupełnie darmowe. Wszystko ma jednak gdzieś początek i tym początkiem jest dom rodzinny i wychowanie. W sercach każdego z nas jest dom rodzinny, bo to kolebka naszych korzeni wychowawczych. Powołanie do sakramentów, a w szczególności do kapłaństwa ma taki skutek, że człowiek pozostawia swój dom i idzie służyć Bogu i ludziom. Każdy z księży, którzy uczestniczyli w tej Mszy Św. ma swoją historię osobistą, jednak wszystkie te historie mają jedno podłoże - wypełniać tajemnicę boską i spełniać wolę Boga, a także służyć ludziom w posługiwaniu im. Udzielanie sakramentów świętych, spowiedź i głoszenie Słowa Bożego to wielka odpowiedzialność, ale wszystko to dzieje się za przyczyną tej wielkiej tajemnicy i powołaniu danego od samego Boga. 

Szczęść Boże księdzu proboszczowi i wszystkim jego kolegom, którzy przebywszy drogę daną przez Boga wypełnili swoją misję powołania i z pokorą służyli Bogu przez te wszystkie lata. Chwała Panu za kapłanów. Módlmy się za powołania do kapłaństwa, aby Kościół był zawsze żywy, aby byli przy nas Ci, którzy będą naszymi przewodnikami w drodze do zbawienia. 

fot. Roman Rzońca

Nasze pismo parafialne "ZNAK ZBAWIENIA"

 

Pismo parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rzeszowie "ZNAK ZBAWIENIA" wydawane jest w każdą niedzielę. 

W tym piśmie podejmowane są różne sprawy z dziedziny teologii np. tłumaczenie słowa Bożego. Zamieszczane są intencje Mszy Św. na dany tydzień, niektóre ważniejsze ogłoszenia i informacje dotyczące życia parafii.

Zapraszamy do czytania tej gazetki oraz do czytania prasy katolickiej w ogóle. 

Nagrania audio do odsłuchania