Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale

Jezus powiedział: "Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili" (...) "Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili". (Mt 25, 31-46)

Nie potępiaj bliźniego

"Jeden jest Prawodawca i Sędzia, w którego mocy jest zbawić lub potępić. A ty kimże jesteś, byś sądził bliźniego?" (Jk 4,12)

 

ks. Dariusz Gościmiński - proboszcz 

Urodził się 07.11.1965 r. w Gorlicach. Pochodzi z parafii oo. Franciszkanów w Bieczu. Uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Bieczu. Wstąpił do Seminarium Duchownego w Tarnowie w 1984 r. Święcenia przyjął 02.06.1990 r. z rąk ks. bpa Piotra Bednarczyka. Jego motto kapłańskie to: „Tobie Panie zaufałem, nie zawstydzę się na wieki”. Pełnił posługę wikariusza w Sędziszowie Małopolskim – przy parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny od sierpnia 1990 r. do sierpnia 1994 r. następnie w Rzeszowie w parafii pw. Świętego Krzyża od września 1994 r. do sierpnia 1998 r. Nowym Żmigrodzie – Świętych Piotra i Pawła od września 1998 r. do sierpnia 2002 r. Jaśle – św. Stanisława od września 2002 r. do sierpnia 2005 r. oraz Rzeszowie – św. Rocha. Następnie został mianowany dyrektorem Domu Księży Seniorów oraz wiceekonomem diecezji rzeszowskiej oraz kapelanem komunalnych cmentarzy rzeszowskich. W naszej parafii będzie odpowiadać za kancelarię, Caritas, radę parafialną, róże różańcowe.

ks. Damian Ziemba

Urodził się w 1990 roku w Rzeszowie. Pochodzi z parafii pw. Matki Bożej Śnieżnej w Rzeszowie. Ukończył II Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie. Do Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie wstąpił w 2009 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 23 maja 2015 roku w Katedrze Rzeszowskiej z rąk ks. bpa Jana Wątroby. Jako motto kapłańskie wybrał słowa: „Trzymajcie się mocno Słowa Życia” (Flp 2,16). Przez 3 lata pracował w parafii Św. Judy Tadeusza w Dąbrówce – Gamrat. Jest zaangażowany w Ruch Światło – Życie diecezji rzeszowskiej i odnowę charyzmatyczną Kościoła, prowadząc wieczory uwielbienia i posługując modlitwami charyzmatycznymi. Jest także rekolekcjonistą. W naszej parafii będzie odpowiadać za: kancelarię, Odnowę w Duchu Świętym, Pomoc Duszom Czyśćcowym, przygotowanie dzieci do I Komunii Świętej i bierzmowanych (kl. III Gimnazjum) i więzienie na Załężu.

ks. Rafał Flak

Urodził się w 1986 roku w Rzeszowie. Pochodzi z parafii pw. Opatrzności Bożej w Trzebosi. Ukończył Liceum Ogólnokształcące Sióstr Prezentek w Rzeszowie. Do Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie wstąpił w 2005 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 11 czerwca 2011 roku w Katedrze Rzeszowskiej z rąk ks. bpa Kazimierza Górnego. Jako motto kapłańskie wybrał słowa: „Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham” (J 21, 17). Przez 7 lat pracował w parafii Św. Michała Archanioła w Rzeszowie. W 2013 roku przez ks. bpa Jana Wątrobę został skierowany na studia doktoranckie z homiletyki. Decyzją ks. bpa Edwarda Białogłowskiego od 2012 roku został przewodnikiem grupy św. Kazimierza podczas pieszej pielgrzymki z Rzeszowa na Jasną Górę. Od 2004 r. jest również jednym z organizatorów „Wakacji z misjami” dla dzieci i młodzieży w naszej diecezji. Od sierpnia 2017 roku pełni funkcję dyrektora Wydziału Duszpasterskiego Rzeszowskiej Kurii Diecezjalnej i zastępcy asystenta Akcji Katolickiej naszej diecezji. Jest katechetą szkoły podstawowej nr 21 w Rzeszowie i profesorem Wyższego Seminarium Duchownego (wykłada teologię pastoralną). W naszej parafii będzie odpowiadał za: kancelarię, scholę, msze dla dzieci, papieskie dzieła misyjne.

ks. Kamil Sowa

Urodził się w 1983 roku w Rzeszowie. Pochodzi z parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Matysówce. Ukończył Liceum Ekonomiczne w Rzeszowie. Do Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie wstąpił w 2005 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 11 czerwca 2011 roku w Katedrze Rzeszowskiej z rąk ks. bpa Kazimierza Górnego. Jako motto kapłańskie wybrał słowa: „Wystarczy Ci mojej łaski, moc bowiem w słabości się doskonali” (2 Kor 12, 9). Przez 2 lata pracował w parafii św. Krzysztofa w Godowej. Następnie został skierowany do pracy w parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Lutoryżu, gdzie pracował przez 5 lat. Interesuje się sportem. Jest gorliwym pielgrzymem po Polsce, a zwłaszcza pieszym pielgrzymem do Częstochowy. W naszej parafii będzie odpowiadał za: kancelarię, oazę, LSO, przygotowanie bierzmowanych (z klasy VII SP).

ks. kan. Franciszek Kołodziej

Emeryt, były proboszcz tej parafii. Skromny, zawsze zaangażowany w pomoc i dzieło miłosierdzia w szerokim tego słowa znaczeniu. Ksiądz biskup przekazał dyplom wdzięczności dla ks. kanonika Franciszka za pomoc potrzebującym.

Tutaj: Artykuł ze Mszy Św. dziękczynnej za posługę w naszej parafii, jako proboszcz i o dalsze błogosławieństwo w drodze do świętości ks. Franciszka

 

 

Nasze pismo parafialne "ZNAK ZBAWIENIA"

 

Pismo parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rzeszowie "ZNAK ZBAWIENIA" wydawane jest w każdą niedzielę. 

W tym piśmie podejmowane są różne sprawy z dziedziny teologii np. tłumaczenie słowa Bożego. Zamieszczane są intencje Mszy Św. na dany tydzień, niektóre ważniejsze ogłoszenia i informacje dotyczące życia parafii.

Zapraszamy do czytania tej gazetki oraz do czytania prasy katolickiej w ogóle. 

Nagrania audio do odsłuchania