Nasze troski

"Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was." (1 P 5, 7)

Śmierć i życie wieczne

"Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym" (Rz 6,23)

Radość wspólnoty podczas pikniku parafialnego

Opublikowano: wtorek, 11, czerwiec 2019

W uroczystość Zesłania Ducha Świętego na terenie naszej parafii w parku Sybiraków odbył się piknik parafialny pod hasłem "Radość wspólnoty". Wydarzenie to związane było z 40-leciem naszej parafii. Był to pierwszy piknik, który zorganizowali księża na czele z ks. proboszczem Dariuszem Gościmińskim. Gościem specjalnym był ks. kan. Franciszek Kołodziej - senior, emeryt, proboszcz i budowniczy parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. W organizację tego wydarzenia zaangażowali się członkowie rady parafialnej, rodzice dzieci ze scholi, rodzice ministrantów i ministranci, rodzice dzieci z teatru parafialnego, członkowie wspólnot parafialnych i wielu ludzi dobrej woli. Całość pikniku poprowadził Piotr Onak.

Podczas pikniku były konkursy, zabawy i rywalizacje. Straż pożarna OSP Rzeszów-Słocina orzeźwiała chętnych wodą prosto z armatki wodnej, a do budki z lodami ustawiały się kolejki. Ideą pikniku było budowanie relacji wszystkich parafian i nie tylko, bo przybyli również rodziny z sąsiednich parafii. Wspólnie spędzony czas był powodem do poznania się do wspólnych zabaw dzieci i rodziców. Zauważyć można było radość i sympatię. Na pikniku nie zabrakło też młodzieży i seniorów z naszej parafii, którzy częstując się ciasteczkami mieli też sposobność do wysłuchania kapeli ludowej "Tyczyniacy" i "Kalina". Wcześniej wystąpił Dariusz Kosak z kapelą, który zapoczątkował wspólne tańcowanie przed sceną.

Była też prezentacja wspólnot parafialnych, scholi dziecięcej "Pod wezwaniem", dzieci ze świetlicy parafialnej oraz liturgicznej służby ołtarza (LSO). Na zakończenie zagrał zespół The Dur Cover Band, który podkręcił atmosferę wykonując utwory znanych wykonawców. Zespół ten uczestniczył też w uwielbieniu Pan Jezusa, który podczas trwania pikniku był ciągle obecny w Najświętszym Sakramencie w namiocie modlitwy. Piknik zakończył się modlitwą przed prawdziwym Ciałem Jezusa, który przybył z namiotu modlitwy na scenę. Tuż po godz. 21:00 zakończył się piknik apelem Jasnogórskim i błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem.

Dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy wpłacali pieniądze na konto piknikowe, sponsorom, organizatorom, a w szczególności Wam drodzy parafianie, którzy przybyliście, aby wspólnie radować się i uwielbiać Pana Naszego Jezusa Chrystusa wraz z Jego Matką Maryją. Oby radość wspólnoty trwała w Was i Waszych rodzinach. Bóg zapłać i szczęść Boże.

 

zdjęcia z pikniku, a na końcu film: 

fot. Arkadiusz Gawlikowski i Roman Rzońca

Nasze pismo parafialne "ZNAK ZBAWIENIA"

 

Pismo parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rzeszowie "ZNAK ZBAWIENIA" wydawane jest w każdą niedzielę. 

W tym piśmie podejmowane są różne sprawy z dziedziny teologii np. tłumaczenie słowa Bożego. Zamieszczane są intencje Mszy Św. na dany tydzień, niektóre ważniejsze ogłoszenia i informacje dotyczące życia parafii.

Zapraszamy do czytania tej gazetki oraz do czytania prasy katolickiej w ogóle. 

Nagrania audio do odsłuchania