Życie moje - życiem wiary

"Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie" (Ga 2, 20)

Ewangelia...

"Eucharystia oderwana od życia nie przynosi owoców. Ewangelią trzeba żyć poza murami kościoła" (o. Dolindo)

Szopka bożonarodzeniowa 2017

Nie wszyscy może wiemy, że tradycję stawiania szopek w okresie Bożego Narodzenia zawdzięczamy św. Franciszkowi z Asyżu. To ten średniowieczny mistyk zorganizował w 1223 roku pierwszą na świecie żywą szopkę bożonarodzeniową we włoskiej miejscowości Greccio. Później tradycję budowania szopek kontynuowali bracia z założonego przez św. Franciszka zakonu franciszkanów. Do Polski zwyczaj ten został przeszczepiony wraz z pojawieniem się na naszych ziemiach pierwszych zgromadzeń franciszkańskich, tj. końcem XIII wieku.

Dziś szopki, betlejki, stajenki ze Świętą Rodziną są nieodłącznym wystrojem świątyń w okresie Bożego Narodzenia. Na wzór opisów biblijnych umieszczane są w nich figury ubogich pasterzy, aniołów i zwierząt, a od 6 stycznia dołączają do nich również trzej królowie. I choć koncepcje są bardzo różne – bardziej i mniej nowoczesne, powstają szopki żywe bądź ruchome, naturalnych rozmiarów i miniaturowe, to zawsze sens pozostaje ten sam – szopka w sposób obrazowy ma pomóc przybliżyć wiernym tajemnicę zbawienia.

Odwiedzając więc w tym radosnym bożonarodzeniowym okresie nasze świątynie chciejmy popatrzeć na żłóbek i złożone w nim Dzieciątko przez pryzmat wiary. Dostrzeżmy w Nim zwiastun wielkiego planu zbawienia, który Bóg przygotował dla każdego z nas. Dostrzeżmy Dziecię, które jako jedyne może nas wyzwolić z niewoli grzechu i zjednoczyć z Bogiem.

„Tym, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi” /J 1,12/.

Nasze pismo parafialne "ZNAK ZBAWIENIA"

 

Pismo parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rzeszowie "ZNAK ZBAWIENIA" wydawane jest w każdą niedzielę. 

W tym piśmie podejmowane są różne sprawy z dziedziny teologii np. tłumaczenie słowa Bożego. Zamieszczane są intencje Mszy Św. na dany tydzień, niektóre ważniejsze ogłoszenia i informacje dotyczące życia parafii.

Zapraszamy do czytania tej gazetki oraz do czytania prasy katolickiej w ogóle. 

Nagrania audio do odsłuchania