TransmisjaNa żywo

Niedziela z Owieczką #26

3 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 15 marca 2020 roku

Jezus znalazł się w mieście, które Żydzi omijali, ze względu na relacje z Samarytanami (mieszkańcami Samarii). Sytuacja jest niezwykła, ponieważ ani Jezus, ani Samarytanka według panujących zwyczajów, nie powinni się tam znaleźć. Jezus, bo był Żydem w obcej krainie, a jednak wbrew tym zwyczajom, sam rozmawia z kobietą i prosi, aby zaczerpnęła dla Niego wody. Samarytanka, ponieważ przyszła czerpać wodę w porze, kiedy nikt tego nie robi, usługuje Jezusowi i rozmawia z Nim. Ostatecznie to złamanie społecznych zasad przynosi tej kobiecie łaskę wiary i możliwość poznania Jezusa, Syna Bożego, który odtąd może ją uwolnić od trudów, które przeżywała na co dzień. Jezus chce, żebyśmy wyszli poza nasze schematyczne myślenie i spróbowali odkryć w swoim życiu żywego i prawdziwego Boga. Prawdziwa relacja z Bogiem polega na dialogu i zaproszeniu Jezusa do głębokich, a czasami też trudnych, naszych przeżyć. Na modlitwie możemy Jezusowi opowiedzieć o wszystkim, nawet jeśli to dla nas trudne. Chcę żyć w prawdzie i oddać wszystko, co jest w moim sercu, Jezusowi.

Niedziela z Owieczką #25

2 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 8 marca 2020 roku

Przemienienie na górze jest doświadczeniem wielkiej bliskości samego Boga. Apostołowie widząc Jezusa, który staje przed nimi w świetle i słysząc głos odzywający się z nieba są przerażeni. Trudno jest im ludzkim rozumem objąć to, co zobaczyli. Jest to objawienie Syna umiłowanego. Jezus umacnia jednak apostołów dwoma zdaniami. Mówi im: nie lękajcie się. Jest to chwała Chrystusa, w której nic nie może im się stać złego. Jezus zapowiada też swoje zmartwychwstanie, czyli zwycięstwo nad śmiercią i życie wieczne. Postawa Piotra w całym tym wydarzeniu z jednej strony jest ludzka (chce przyjąć w gościnę Mojżesza i Eliasza), ale ma też znaczenie duchowe, bo Piotr ma silne pragnienie, żeby ta obecność i chwała pozostały między nimi jak chwała Boga w Namiocie Spotkania. Moje serce staje się lśniące, kiedy świeci miłością Jezusa.

Niedziela z Owieczką #24

1 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 1 marca 2020 roku

Opis kuszenia Jezusa wprowadza nas w Wielki Post. To czas zmiany naszego serca, sposobu naszego myślenia i wykonywania naszych uczynków. Jezus daje nam nie tylko przykład idealnej walki z pokusami i szatanem, ale konkretne narzędzie do tej walki. Jezus na pokusy odpowiada modlitwą i słowem Bożym. To jest najbardziej skuteczna metoda, aby na słowo szatana odpowiedzieć słowem Boga. Słowo Boże i modlitwa są najlepszą bronią w walce z pokusami.

Niedziela z Owieczką #23

7 NIEDZIELA OKRESU ZWYKŁEGO – 23 lutego 2020 roku

Trudny tekst o miłości nieprzyjaciół. Jezus mówi o prawie i ponownie je zaostrza. Chodzi o to, żeby w momencie trudnym potrafić kochać drugiego. To wymaganie dla tych, którzy chcą stać się synami Ojca. Skoro Jezus, Syn Boży kochał i przebaczał nieprzyjaciołom, którzy odebrali Mu życie, to jest to przykład i wzór do naśladowania dla nas. Ten fragment nie mówi o zgodzie na zło, ale o przebaczeniu, czyli uzdrowieniu swojego serca z nienawiści, czy chęci odwetu. Człowiek, który potrafi przebaczać, a nawet więcej, który żyje przebaczeniem osiągnął doskonałość. Miłość do nieprzyjaciół wymaga wielkiego serca i wielkiej wiary.

Niedziela z Owieczką #22

6 NIEDZIELA OKRESU ZWYKŁEGO – 16 lutego 2020 roku

W kazaniu na górze Jezus na nowo wyjaśnia nam prawo Boże. Nie chcemy prawa traktować jedynie jako zakazów i nakazów, których należy przestrzegać, ale przede wszystkim jako pomoc w naszej wierze, lepszym i głębszym poznaniu siebie i innych, a także czego należy się wystrzegać, żeby nie krzywdzić siebie i bliźniego. Nowe rozumienie prawa jest spojrzeniem serca a nie tylko rozumu. Interpretacja prawa przez Chrystusa nie rozluźnia tego prawa, wręcz przeciwnie zaostrza je, ale tylko dlatego, żeby chronić człowieka, jego wolności i godności. Chrystus daje trzy przykazania, które mają znaczenie w relacji z innymi. Chodzi o ochronę życia, godności i relacji z Panem. Przykazania wynikają z miłości. Kiedy ich przestrzegam kocham Pana Boga.

Niedziela z Owieczką #21

5 NIEDZIELA OKRESU ZWYKŁEGO – 9 lutego 2020 roku

Jezus mówi o ludziach wiary, że są solą i światłem. Jednak może sól stracić swoje właściwości i stać się bezużyteczna. Nie przyda się nikomu. Jeśli chrześcijanie stracą swojego ducha i dobre pragnienia, wtedy nie przydadzą się Bogu. Stracą smak, czyli swoje przeznaczenie. Podobnie dzieje się z ludźmi, którzy mają być jak światło. Jeśli ktoś ma w sobie łaskę wiary, ale ją odrzuca, przestaje się troszczyć o swoją duszę, to jest jak świeca, którą ktoś schował albo czymś przykrył. Ostatecznie nie przyda się to światło nikomu, a płomień w końcu się wypali i zgaśnie. Naszym światłem mają być dobre uczynki. Jednak tylko takie, które będą na chwałę Bożą, nie naszą. Kiedy robię dobry uczynek myślę tylko o bliźnim.

Niedziela z Owieczką #20

OFIAROWANIE PAŃSKIE – 2 lutego 2020 roku

Ofiarowanie Pańskie jest momentem ludzkiego oddania Bogu tego, co było pierworodne. Józef i Maryja uczynili to, aby wypełnić prawo. Spotykają dwie osoby, które w wielkiej pokorze służą Panu Bogu: to Symeon i Anna. Prorocy, których serca przemawiają do serc Świętej Rodziny. Symeon i Anna pragną ujrzeć Mesjasza, któremu przez całe długie życie są bezgranicznie wierni. Ta wierność i stałość wobec Boga sprawia, że ich serca biją mocniej, jakby wyczuwali obecność Jezusa. Różni ich tak wiele, a jednak ich serca zawsze odnajdują serce swojego Boga. Kiedy ciężko mi zachować wierność Bogu, przypomnę sobie Maryję, Symeona i Annę.

Niedziela z Owieczką #19

3 NIEDZIELA OKRESU ZWYKŁEGO – 26 stycznia 2020 roku

Jezus mówi o konieczności nawrócenia. Jest to bardzo ważne w naszym życiu, żeby odwrócić się od zła i grzechu oraz biec w kierunku dobra. Taką drogę wybrał Jezus dla Apostołów. To ich powołał do pójścia drogą wiary. Tych, którzy wybierają drogę zła, porównuje z drogą w krainy, które są ciemne, ponure, takie, do których nikt nie chce wchodzić, w których nikt nie chce przebywać. Zawsze wybieram drogę, która prowadzi do zbawienia.

Niedziela z Owieczką #18

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM – 5 stycznia 2020 roku

Słowo Boga ma pełną moc sprawczą. Cokolwiek wypowie, staje się to w wieczności. Zachowuje ono absolutny sens, prawdę i miłość. Dlatego to Słowo staje się ciałem, otrzymuje imię, głos, spojrzenie. Przychodzi po to, żeby rozproszyć ciemności, które ogarnęły człowieka. Kiedy wychodzimy z ciemności, otrzymujemy największy dar – moc, abyśmy stali się dziećmi Bożymi. W okresie Narodzenia Pańskiego musimy na tę prawdę spojrzeć nie przez ckliwe przeżywanie świąt, ale przez doświadczenie nieskończonej mocy Bożej, dzięki której stajemy się narodzonymi z Boga. Bóg rozświetla zawsze wszystkie mroki, więc niczego nie muszę się bać.

Niedziela z Owieczką #17

NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY – 29 grudnia 2019 roku

Ewangelia mówi nam dzisiaj o trudach jakie przeżywała Święta Rodzina. Józef, który był odpowiedzialny za Maryję i Jezusa, bardzo się niepokoił o ich życie. To, co go cechowało, to wielka ufność w działanie Pana Boga. Dlatego kiedy anioł ukazał się Józefowi we śnie, natychmiast, jeszcze tej samej nocy, udał się z Maryją i Jej dzieckiem do Egiptu. Druga próba zaufania miała miejsce, kiedy Józef miał wrócić do domu, ale obawiał się kolejnego króla. Jednak powrócił do Nazaretu i tam pozostał z całą rodziną. Ta historia wskazuje nam na odpowiedzialność za życie rodziny. Polega ona nie tylko na zapewnieniu podstawowych potrzeb, ale także zawierzeniu Bogu. Zostaw to, co jest niepotrzebne, skup się na tym, co naprawdę ważne!

Niedziela z Owieczką #16

4 NIEDZIELA ADWENTU – 22 grudnia 2019 roku

Przygotowujemy się bezpośrednio do świąt Narodzenia Pańskiego. W dzisiejszej Ewangelii słyszymy zapowiedź narodzenia Jezusa oraz przepowiednie z księgi proroka Izajasza. Biblia dla nas jest źródłem pewnej wiedzy o historii czy o językach, w których została napisana, ale przede wszystkim jest opowiadaniem o wierze. Kiedy słuchamy Pisma, zwłaszcza w liturgii, to ta historia staje się rzeczywistością, Bóg nas tym słowem błogosławi. Dlatego opowieść o tych zapowiedziach powinniśmy przeżywać w taki sposób, jakbyśmy byli jej uczestnikami. Nie jest to tylko wspomnienie, ale żywa i aktualna sytuacja.

To, o czym czytam w Piśmie Świętym, dzieje się także w moim życiu.

Niedziela z Owieczką #15

3 NIEDZIELA ADWENTU – 15 grudnia 2019 roku

Mateusz prowadzi nas przez wypowiedzi Jana Chrzciciela i Jezusa. Pierwszy przebywa w więzieniu i być może przeżywa chwile zwątpienia, dlatego posyła uczniów z pytaniem o Jego misję. Jezus w żaden sposób nie krytykuje zwątpień Jana, a wręcz przeciwnie, nakazuje uczniom, aby poszli i powiedzieli o wielkich rzeczach jakie się wydarzają. Później sam Jezus daje świadectwo o Janie, którego nazywa największym spośród narodzonych z niewiast. Nawet umniejsza sam siebie byle pokazać wielkość misji Jana. Każdy jest prorokiem! Módlmy się o odwagę, żeby nim być.

Niedziela z Owieczką #14

2 NIEDZIELA ADWENTU – 8 grudnia 2019 roku

Ewangelia mówiąca o zwiastowaniu wpisuje się w przeżywanie Adwentu. Jest to moment decydujący nie tylko o życiu Maryi, ale także o wierze każdego człowieka. Przyjście Syna Bożego ma jeden konkretny cel: zbawienie człowieka. Bóg przychodzi jako człowiek, aby składając ofiarę ze swego życia, uwolnić każdego człowieka od zła i grzechu. Maryja w tym wydarzeniu jest ukazana jako Służebnica Pańska. Sługa to ten, który poddaje się absolutnie i do końca woli swojego pana. Panem Maryi jest Bóg, dlatego dla Niego zgadza się na całkowitą ofiarę, ze swojego życia. Żeby nauczyć się rozmawiać w zgodzie i miłości, patrzymy na Maryję.

Niedziela z Owieczką #13

Na początku Adwentu Jezus nakazuje nam czuwać. Mówi, abyśmy byli gotowi. Wtedy jesteśmy bezpieczni, ponieważ Jezus nam mówi konkretnie czego możemy się spodziewać, a to sprawia, że jesteśmy przygotowani. Otwieramy drzwi, do których puka Chrystus i wpuszczamy Go do naszego życia. Przychodzi bardzo nieoczekiwanie. Ewangelia porównuje to przyjście do przyjścia potopu, którego ludzie nie dostrzegli, bo byli tak zaślepieni grzechem oraz do złodzieja, który przychodzi nieoczekiwanie. Kiedy czuwamy, kiedy myślimy o Jezusie wtedy jesteśmy bezpieczni, nic nam nie może się stać, bo jest z nami Bóg, który jest miłością.

Otwieram serce dla Jezusa, On daje mi prawdziwe bezpieczeństwo.

 

Niedziela z Owieczką #12

Ewangelia pokazuje nam chwilę śmierci Jezusa na krzyżu. Spotyka się tam z dwoma mężczyznami. Ich śmierć ma zupełnie inne znaczenie niż śmierć Jezusa, a jednak spotkanie z Nim ma zmienić ich życie. Wykorzystując wielki dar wolności, jeden z nich wyznaje wiarę w Jezusa. Niedziela Chrystusa Króla to okazja, żeby przypomnieć na czym polega królowanie Jezusa: On pokonuje największą moc tego świata - zło.

Króluj nam Chryste - zawsze i wszędzie!

Niedziela z Owieczką #11

Ewangelia opowiada o czasach ostatecznych. Moment ponownego przyjścia Jezusa będzie poprzedzony różnymi znakami, które są przerażające. Możemy się zastanawiać dlaczego Bóg nie może zrezygnować z tych wszystkich straszliwych znaków. Ale potrzebne jest oczyszczenie naszych serc, a oczyszczenie, czy uzdrowienie często bywa bolesne. Dlatego nie wszyscy ludzie to przeżyją, nie wszyscy będą chcieli wybrać dobro i Boga. Jezus mówi jednak, że ostatecznie ocaleją ci, którzy wytrwają, którzy zachowają miłość.

Wytrwałość pomaga mi walczyć z grzechem i niedoskonałościami. Jestem wytrwały dzięki miłości.

 

cz. 1

cz.2

Podkategorie

Msze Święte

W niedziele i święta:

700, 830, 1000, 1130, 1245, 1800

W dni powszednie:

 630 i 1800

Konto parafii

PKO BP I O Rzeszów

61  1020  4391  0000  6502  0056  4120

Wpłaty na potrzeby parafii (remonty)

Informacja

Adres parafii

35-111 Rzeszów

ul. Krakowska 18

☎  +48 728 260 287

email: parafia(AT)podwyzszenie.pl

     Licznik odwiedzin

Dzisiaj474
Wczoraj1779
Ogółem1295444