TransmisjaNa żywo

Projekt termomodernizacji naszego kościoła

Utworzono: piątek, 22 grudzień 2023
 
      Drodzy parafianie i sympatycy naszej parafii

Dnia 26.10.2023 r. odbyło się spotkanie rady parafialnej w związku z podjęciem decyzji o realizacji projektu termomodernizacji budynku kościoła. Wyniki naszego parafialnego referendum (ZA było 354 rodzin, PRZECIW 8 rodzin, przy frekwencji 53,3 %) jednoznacznie pokazały, że jako wspólnota popieramy projekt termomodernizacji i widzimy konieczność przeprowadzenia kompleksowego remontu kościoła. Jesteśmy na etapie zakończenia negocjacji z NFOŚiGW. Pierwszym i zarazem obecnym krokiem jeśli chodzi o finasowanie projektu jest wykazanie przez parafię posiadania wkładu własnego w wysokości 248 000 zł.
       W związku z tym w każdą 4-tą niedzielę miesiąca (począwszy od listopada 2023 r.) członkowie rady parafialnej będą prowadzić zbiórkę na ten cel, aby w jak najszybszym czasie zgromadzić tę kwotę. Osoby, które chciałyby skorzystać z odpisu podatkowego złożonej ofiary zachęcamy do dokonywania wpłat na konto parafialne z dopiskiem:
Cele kultu religijnego – projekt
W innym przypadku należy w tytule wpisać samo słowo Projekt.
Oprócz składki na ten cel, musimy jednak pamiętać o bieżących składkach na funkcjonowanie parafii. Bardzo prosimy o mobilizację i pomoc. Bóg zapłać.WNIOSEK POD NAZWĄ: Termomodernizacja budynku kościoła parafialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rzeszowie wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.

16.09 2019 r. po złożeniu prośby do Kurii Diecezjalnej Parafia uzyskała zgodę ks. Bpa Ordynariusza na złożenie wniosku i podpisanie umowy na przyjęcie dofinansowania z NFOŚiGW w ramach ww. zadania w programie: Budownictwo energooszczędne, Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie. Powstały w 2019 r. nabór do tego programu termomodernizacji dawał nam jako parafii wielka szansę podjęcia prac remontowo-modernizacyjnych przy naszej świątyni prawie na wszystkich płaszczyznach koniecznych działań dla przyszłościowego właściwego funkcjonowania. Konieczne było i nadal jest wykonanie docieplenia ścian i podziemia z odwodnieniem oraz wymiana okien i drzwi, co wiąże się ze stratami ciepła; wymiana i przystosowanie do obowiązujących norm instalacji elektrycznej – nikt nie podbije protokołu sprawności instalacji, a do tego powstające przepięcia choćby na wzmacniaczu nagłośnienia; wymiana systemu ogrzewania , który co roku naprawiamy, a wydajność pracy jest coraz słabsza; zastosowanie fotowoltaiki dla obniżenia kosztów energii. Wykonanie tych wszystkich prac o własnych możliwościach finansowych jest dla parafii nieosiągalne, ale możliwe przy wsparciu finansowym jakie może udzielić państwo przez NFOŚiGW dofinansowując 90% wartości całego projektu przy 10 % wkładu własnego. Dlatego zostały podjęte odpowiednie kroki: przygotowanie audytu energetycznego, szeregu oświadczeń, decyzji i samego wniosku na wartość 1 606 538 zł ( jeden milion sześćset sześć tysięcy pięćset trzydzieści osiem zł). Złożony wniosek przeszedł pierwszą ocenę, ale niestety dalsze etapy realizacji zatrzymane zostały przez czas pandemii. Gdy wydawało się, że cały program nie będzie już realizowany, to w listopadzie 2022 r. NFOŚiGW powrócił do jego kontynuacji. Nasz projekt od listopada przeszedł kolejne dwa etapy oceny, a w sierpniu został przeprowadzony proces negocjacyjny ,dotyczący dalszych procedur w celu podpisania umowy z NFOSiGW realizowania zadania. Obecnie został złożony cały harmonogram poszczególnych zadań całego projektu, który powinien się zakończyć do 30.09. 2025 r. Obecnie stajemy przed istotną decyzją, czy podjąć się jako parafia zrealizowania tego projektu? Pytanie jest istotne ponieważ po czterech latach realne koszty wykonania tego zadania zdecydowanie się zwiększyły przez wzrost cen materiałów i samej pracy. Kwota przewidziana w projekcie nie może być podwyższona, ale żeby wykonać to zadanie i osiągnąć zamierzone cele i wskaźniki w projekcie według obecnych kosztorysów, trzeba doliczyć jeszcze do wartości 1 606 538 zł około 1 000 000 zł czyli razem 2 700 000 zł. Co to oznacza? Na wkład własny w parafii musimy uzbierać około 200 000 zł i ten dodatkowy 1 000 000 zł jako wzrost kosztów uzyskać w formie pożyczki przez NFOŚiGW w preferencyjnym kredycie na 2% do 15 lat spłat z możliwością wcześniejszego spłacenia. Średnia rata na miesiąc wynosiłaby około 6 tys. zł jako dodatkowa kwota miesięczna oprócz stałych kosztów utrzymania miesięcznego parafii. Po pierwszym usłyszeniu są to duże sumy, miliony, tysiące, ale jeśli na Eucharystii uczestniczy około 1600 – 1800 wiernych co daje około 400 rodzin to każda rodzina odkładając przynajmniej 20 zł dodatkowo każdego miesiąca na ten kredyt inwestycyjny jako taka wspólnota jest w stanie zgromadzić 8000 zł takich środków miesięcznie. Te sprawy omówiliśmy na spotkaniu Rady Parafialnej, aby przedstawić Wam, drodzy Parafianie do zastanowienia i podjęcia decyzji w takim naszym małym referendum na ankiecie z deklaracją o gotowości podjęcia takiego działania dla naszej Świątyni i naszej Wspólnoty Parafialnej, dla Pana Jezusa mieszkającego pośród nas. Jako proboszcz wraz z księżmi wikariuszami nie mogę narzucić takiej decyzji. Jednak widzimy z Radą Parafialną jedyną szansę podjęcia i zrealizowania koniecznych prac przy naszym kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego.

Polecam Wam tą naszą tak ważną sprawę ufnej modlitwie.

ks. Dariusz Gościmiński - proboszcz

Działania inwestycyjne w naszej parafialnej winnicy

Utworzono: czwartek, 28 wrzesień 2023Inwestycje dotyczące budynku kościoła 


1.Remont schodów głównych.

Zgodnie z zapowiedzią od połowy sierpnia zostały podjęte prace remontowe przy głównych schodach do naszej świątyni. Ponieważ większa część schodów jest odsłonięta, a przez to jest poddana na działania atmosferyczne : wody deszczowej, słońca, mrozu, co sprawiło, że wiele elementów granitowych straciło swoją trwałą przyczepność z podłożem, a kilka odpadło stwarzając niebezpieczeństwo podczas chodzenia. Dodatkowo wypływające wypłukane kleje, pomimo wcześniejszych czyszczeń, ciągle powodowały nieestetyczny wizerunek głównego wejścia do naszej świątyni. Taki stan rzeczy wymagał podjęcia przed zimą koniecznego remontu. Dokonano najpierw demontażu poszczególnych płyt z odkrytej części schodów i murów bocznych co pokazało bardzo zły stan schodów i murów w swojej strukturze betonowej, która była już bardzo mocno skruszała , nawet do 50% i równocześnie mocno zawilgocona. Dokonano skucia zniszczonego materiału do trwałych powierzchni, uzupełnienia nową substancją do odtworzenia pełnej formy wszystkich elementów. Została wykonana iniekcja krystaliczna dla odcięcia wilgoci z gruntu oraz hydroizolacja z zastosowaniem odpowiednich preparatów. Zniszczone, popękane, zużyte płyty granitowe zostały wymienione na nowe a pozostałe poddane gruntownemu oczyszczeniu z betonu, klejów, zanieczyszczeń. Po ponownym ułożeniu płyt na schodach i murach, część remontowana oraz pozostała część wejścia z murami została wyczyszczona, zaimpregnowana, nałożone zostały nowe fugi i na nowo zamocowane poręcze. Na prace jest udzielona pięcioletnia gwarancja.

Koszt wykonanych prac:

Materiały: 6721 zł

Zakup płyt granitowych: 3900 zł

Poręcz: 3000 zł

Wykonanie usługi: 22500 zł z tej kwoty firma udzieliła 1000 zł rabatu.

Razem: 36121 zł

Ze składek zbieranych przez Radę Parafialną na ten cel z drugich niedziel miesiąca w VII – 11116,86 zł, VIII -10461,00 zł, IX – 10678,17 zł czyli razem złożono w nasze j wspólnocie kwotę : 32256,03 zł, na konto wpłynęło : VII 1150 zł, VIII – 2000 zł, IX – 1550 zł, razem : 4700 zł i dodatkowo w kopertach 1300 zł co łącznie dało sumę : 38256,03 zł.

Do całkowitego zakończenia prac przy schodach konieczne jest jeszcze poprawienie kostki z jej wyprofilowaniem w stronę placu oraz zrobieniem kratki odpływowej przed zejściem do piwnic kościoła i odprowadzeniem wody opadowej do kanalizacji deszczowej. Prosimy więc o taką składkę na dalsze prace w miesiącu październiku.

W imieniu całej Wspólnoty Parafialnej dziękuję wszystkim zaangażowanym w to dzieło: Radzie Parafialnej, wszystkim ofiarodawcom według swoich możliwości i hojności serca oraz Firmie, która podjęła się tego zadania i za jego wykonanie. Bóg zapłać.

2. WNIOSEK POD NAZWĄ: Termomodernizacja budynku kościoła parafialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rzeszowie wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.

16.09 2019 r. po złożeniu prośby do Kurii Diecezjalnej Parafia uzyskała zgodę ks. Bpa Ordynariusza na złożenie wniosku i podpisanie umowy na przyjęcie dofinansowania z NFOŚiGW w ramach ww. zadania w programie: Budownictwo energooszczędne, Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie. Powstały w 2019 r. nabór do tego programu termomodernizacji dawał nam jako parafii wielka szansę podjęcia prac remontowo-modernizacyjnych przy naszej świątyni prawie na wszystkich płaszczyznach koniecznych działań dla przyszłościowego właściwego funkcjonowania. Konieczne było i nadal jest wykonanie docieplenia ścian i podziemia z odwodnieniem oraz wymiana okien i drzwi, co wiąże się ze stratami ciepła; wymiana i przystosowanie do obowiązujących norm instalacji elektrycznej – nikt nie podbije protokołu sprawności instalacji, a do tego powstające przepięcia choćby na wzmacniaczu nagłośnienia; wymiana systemu ogrzewania , który co roku naprawiamy, a wydajność pracy jest coraz słabsza; zastosowanie fotowoltaiki dla obniżenia kosztów energii. Wykonanie tych wszystkich prac o własnych możliwościach finansowych jest dla parafii nieosiągalne, ale możliwe przy wsparciu finansowym jakie może udzielić państwo przez NFOŚiGW dofinansowując 90% wartości całego projektu przy 10 % wkładu własnego. Dlatego zostały podjęte odpowiednie kroki: przygotowanie audytu energetycznego, szeregu oświadczeń, decyzji i samego wniosku na wartość 1 606 538 zł ( jeden milion sześćset sześć tysięcy pięćset trzydzieści osiem zł). Złożony wniosek przeszedł pierwszą ocenę, ale niestety dalsze etapy realizacji zatrzymane zostały przez czas pandemii. Gdy wydawało się, że cały program nie będzie już realizowany, to w listopadzie 2022 r. NFOŚiGW powrócił do jego kontynuacji. Nasz projekt od listopada przeszedł kolejne dwa etapy oceny, a w sierpniu został przeprowadzony proces negocjacyjny ,dotyczący dalszych procedur w celu podpisania umowy z NFOSiGW realizowania zadania. Obecnie został złożony cały harmonogram poszczególnych zadań całego projektu, który powinien się zakończyć do 30.09. 2025 r. Obecnie stajemy przed istotną decyzją, czy podjąć się jako parafia zrealizowania tego projektu? Pytanie jest istotne ponieważ po czterech latach realne koszty wykonania tego zadania zdecydowanie się zwiększyły przez wzrost cen materiałów i samej pracy. Kwota przewidziana w projekcie nie może być podwyższona, ale żeby wykonać to zadanie i osiągnąć zamierzone cele i wskaźniki w projekcie według obecnych kosztorysów, trzeba doliczyć jeszcze do wartości 1 606 538 zł około 1 000 000 zł czyli razem 2 700 000 zł. Co to oznacza? Na wkład własny w parafii musimy uzbierać około 200 000 zł i ten dodatkowy 1 000 000 zł jako wzrost kosztów uzyskać w formie pożyczki przez NFOŚiGW w preferencyjnym kredycie na 2% do 15 lat spłat z możliwością wcześniejszego spłacenia. Średnia rata na miesiąc wynosiłaby około 6 tys. zł jako dodatkowa kwota miesięczna oprócz stałych kosztów utrzymania miesięcznego parafii. Po pierwszym usłyszeniu są to duże sumy, miliony, tysiące, ale jeśli na Eucharystii uczestniczy około 1600 – 1800 wiernych co daje około 400 rodzin to każda rodzina odkładając przynajmniej 20 zł dodatkowo każdego miesiąca na ten kredyt inwestycyjny jako taka wspólnota jest w stanie zgromadzić 8000 zł takich środków miesięcznie. Te sprawy omówiliśmy na spotkaniu Rady Parafialnej, aby przedstawić Wam, drodzy Parafianie do zastanowienia i podjęcia decyzji w takim naszym małym referendum na ankiecie z deklaracją o gotowości podjęcia takiego działania dla naszej Świątyni i naszej Wspólnoty Parafialnej, dla Pana Jezusa mieszkającego pośród nas. Jako proboszcz wraz z księżmi wikariuszami nie mogę narzucić takiej decyzji. Jednak widzimy z Radą Parafialną jedyną szansę podjęcia i zrealizowania koniecznych prac przy naszym kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego.

Polecam Wam tą naszą tak ważną sprawę ufnej modlitwie.

ks. Dariusz Gościmiński - proboszcz


Prosimy o dalsze wsparcie materialne

Konto bankowe parafii PKO BP I o Rzeszów

61  1020  4391  0000  6502  0056  4120

Wpłaty na potrzeby parafii

InformacjaPodsumowanie remontów w 2022 roku

Utworzono: piątek, 07 październik 2022

Od sierpnia 2022 r. trwały prace remontowe przy naszej świątyni. Prace wykonywane były przez firmy Rzym-Dach oraz Tom-Haus i obejmowały centralne zadaszenie, taras nad głównym wejściem do kościoła (skuto tynk, nałożono nowy, pomalowano i odtworzono napisy), udrożnienie kanałów odprowadzania wody opadowej. Dokonano oczyszczenia powierzchni, zabezpieczono ją właściwym preparatem, wyrównano odpowiednio cały poziom tarasu, a następnie wykonano właściwe spady od ścian budynku i otaczającego cały taras muru. Wykonano również nowe zabezpieczenie okalających taras murów obróbką blacharską. Wykonano ogólne prace budowlano-remontowe – obejmujące wykonanie odpływów, przyłączy kanalizacji, wymiana rur, tynków, wykonanie zabudowań, remont balustrady, prace na dachu przy figurze anioła, przy suficie nad wizerunkiem św. Jana Pawła II, przy narożu kościoła od strony zachodniej, remont zadaszenia przed wejściem do zakrystii i okrągłego okna przy tym wejściu. Prace remontowe nie dotyczyły tylko zewnętrznej strony świątyni, ale wykonano prace wewnątrz kościoła dotyczące ścian przy wejściu na chór, przy kaplicy Matki Bożej polegające na skuwaniu tynków, osuszaniu, odgrzybianiu i odpowiednim ich zabezpieczeniu. Nałożono nowy tynk i pomalowano.

Na planowane prace remontowe zostało zebrane przez radę parafialna w miesiącach od lipca do października 2021 roku oraz wpłynęło na konto łącznie 83 873 zł. W kopertach, jako indywidualne wpłaty zebrano łącznie 3200 zł. W bieżącym roku 2022 w miesiącach od maja do września zebrano 19 960 zł, co dało nam razem kwotę 107 033 zł. Za wykonane prace przez dwie firmy koszt wyniósł 119 630 złotych. Do ostatecznego wyrównania brakuje zatem 12 597 zł. Oprócz tego do zapłaty pozostanie jeszcze zadaszenie nad wejściem do zakrystii. Dziękujemy właścicielom i wszystkim pracownikom tych firm, którzy wykonali swoją pracę w naprawdę promocyjnej cenie, ale także szybko i sumiennie. Dziękujemy wszystkim, którzy modlitwą i ofiarą wsparli ten cel dla dobra naszej wspólnoty, ale przede wszystkim na chwałę Pana Boga. Niech Bóg błogosławi Wam wszystkim.

W międzyczasie wymieniliśmy silnik z mechanizmami w średnim dzwonie i mechanizm w dużym dzwonie. Koszt remontów dzwonów wyniósł 6500 zł.


Zdjęcia z remontów, fot. RRz


Prosimy o dalsze wsparcie materialne

Konto bankowe parafii PKO BP I o Rzeszów

61  1020  4391  0000  6502  0056  4120

Wpłaty na potrzeby parafii

Informacja

Ruszył remont (sierpień 2022 r.)

Utworzono: czwartek, 04 sierpień 2022

Od wtorku 2 sierpnia 2022 r. rozpoczęły się zapowiadane prace remontowe przy zadaszeniu nad wejściem do kościoła. Prosimy o modlitwę o udane i bezpieczne zrealizowanie zamierzonych planów oraz o zachowanie bezpieczeństwa przy wchodzeniu do świątyni. Prace wykonywać będzie firma Rzym-Dach oraz firma Tom-Haus.

fot. RRz


Prosimy o dalsze wsparcie materialne

Konto bankowe parafii PKO BP I o Rzeszów

61  1020  4391  0000  6502  0056  4120

Wpłaty na potrzeby parafii

Informacja

Remonty pomieszczeń za zakrystią

Utworzono: niedziela, 12 listopad 2017

W minionym miesiącu wyremontowaliśmy salę dla poradni prorodzinnej i klatkę schodową do niej prowadzącą. Już teraz trwa remont pomieszczeń znajdujących się od strony zachodniej w budynku kościoła czyli za zakrystią, cała klatka schodowa i na górze pomieszczenia.

Do remontów można wliczyć również naprawę pieca grzewczego, ponieważ zaczęliśmy okres grzewczy w kościele. Jest to duża kubatura do ogrzania, a jeden z pieców gazowych nie działa, jak na razie. Mamy nadzieję, że uruchomimy drugi piec, jak tylko dotrze zamówiona turbina - niestety, aż ze Stanów Zjednoczonych. 

W najbliższą niedzielę tj. 19.11.2017 r. składka przeznaczona będzie właśnie na ogrzewanie kościoła. Kto tylko może i chce, niech wesprze to przedsięwzięcie.

fot. Dawid Rz - LSO 

Remonty na plebanii i w kościele

Utworzono: środa, 08 listopad 2017

Od września 2017 r. w naszej parafii trwają remonty pomieszczeń dla użytku wiernych, jak i kapłanów. Wyremontowano klatkę schodową prowadzącą do pomieszczenia przeznaczonego na poradnię prorodzinną, jak też i salę dla poradni, która zostanie otwarta 15 listopada 2017 r. Ponadto obecnie trwają remonty na klatce schodowej na plebanii: korytarzach prowadzących do jadalni, kancelarii i mieszkań dla księży. Gruntownie zostanie wyremontowana i odmalowana jadalnia - sala spotkań. Wymieniono 16 drzwi. Dziękujemy parafianom i sympatykom naszej parafii za wsparcie i pomoc w tych pracach. W ostatnich dniach rozpoczęliśmy także remonty w kościele na klatce schodowej od strony zakrystii. Jako duszpasterze chcemy prowadzić wszystkich do Boga, ale i starać się o piękno budynków parafialnych i otoczenie kościelne. Prosimy o wsparcie modlitewne i życzliwość przy podejmowanych przez nas pracach. Z modlitwą ks. proboszcz z duszpasterzami.

Trwają prace przy nowym nagłośnieniu w kościele

Utworzono: wtorek, 03 październik 2017

Rozpoczęły się prace modernizacyjne przy nowym nagłośnieniu w naszej świątyni. Prace te obejmują wymianę instalacji nagłośnieniowej wraz z kablami. Będzie to nowoczesny system, który zapewni lepszą słyszalność w kościele. Koszt tego przedsięwzięcia wyniesie 40 tys. zł. 

 

Nasze pismo parafialne "ZNAK ZBAWIENIA"

 

Pismo parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rzeszowie "ZNAK ZBAWIENIA" wydawane jest w każdą niedzielę. 

W tym piśmie podejmowane są różne sprawy z dziedziny teologii np. tłumaczenie słowa Bożego. Zamieszczane są intencje Mszy Św. na dany tydzień, niektóre ważniejsze ogłoszenia i informacje dotyczące życia parafii.

Zapraszamy do czytania tej gazetki oraz do czytania prasy katolickiej w ogóle. 

Nagrania audio do odsłuchania

Msze Święte

W niedziele i święta:

700, 830, 1000, 1130, 1245, 1800

W dni powszednie:

 630 i 1800

Konto parafii

PKO BP I O Rzeszów

61  1020  4391  0000  6502  0056  4120

Wpłaty na potrzeby parafii

Informacja

Adres parafii

35-111 Rzeszów

ul. Krakowska 18

☎  +48 728 260 287

✉ parafia (.M.) podwyzszenie.pl

     Licznik odwiedzin

Dzisiaj257
Wczoraj3652
Ogółem3426156