TransmisjaNa żywo

Projekt termomodernizacji naszego kościoła

Utworzono: piątek, 22 grudzień 2023
 
      Drodzy parafianie i sympatycy naszej parafii

Dnia 26.10.2023 r. odbyło się spotkanie rady parafialnej w związku z podjęciem decyzji o realizacji projektu termomodernizacji budynku kościoła. Wyniki naszego parafialnego referendum (ZA było 354 rodzin, PRZECIW 8 rodzin, przy frekwencji 53,3 %) jednoznacznie pokazały, że jako wspólnota popieramy projekt termomodernizacji i widzimy konieczność przeprowadzenia kompleksowego remontu kościoła. Jesteśmy na etapie zakończenia negocjacji z NFOŚiGW. Pierwszym i zarazem obecnym krokiem jeśli chodzi o finasowanie projektu jest wykazanie przez parafię posiadania wkładu własnego w wysokości 248 000 zł.
       W związku z tym w każdą 4-tą niedzielę miesiąca (począwszy od listopada 2023 r.) członkowie rady parafialnej będą prowadzić zbiórkę na ten cel, aby w jak najszybszym czasie zgromadzić tę kwotę. Osoby, które chciałyby skorzystać z odpisu podatkowego złożonej ofiary zachęcamy do dokonywania wpłat na konto parafialne z dopiskiem:
Cele kultu religijnego – projekt
W innym przypadku należy w tytule wpisać samo słowo Projekt.
Oprócz składki na ten cel, musimy jednak pamiętać o bieżących składkach na funkcjonowanie parafii. Bardzo prosimy o mobilizację i pomoc. Bóg zapłać.WNIOSEK POD NAZWĄ: Termomodernizacja budynku kościoła parafialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rzeszowie wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.

16.09 2019 r. po złożeniu prośby do Kurii Diecezjalnej Parafia uzyskała zgodę ks. Bpa Ordynariusza na złożenie wniosku i podpisanie umowy na przyjęcie dofinansowania z NFOŚiGW w ramach ww. zadania w programie: Budownictwo energooszczędne, Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie. Powstały w 2019 r. nabór do tego programu termomodernizacji dawał nam jako parafii wielka szansę podjęcia prac remontowo-modernizacyjnych przy naszej świątyni prawie na wszystkich płaszczyznach koniecznych działań dla przyszłościowego właściwego funkcjonowania. Konieczne było i nadal jest wykonanie docieplenia ścian i podziemia z odwodnieniem oraz wymiana okien i drzwi, co wiąże się ze stratami ciepła; wymiana i przystosowanie do obowiązujących norm instalacji elektrycznej – nikt nie podbije protokołu sprawności instalacji, a do tego powstające przepięcia choćby na wzmacniaczu nagłośnienia; wymiana systemu ogrzewania , który co roku naprawiamy, a wydajność pracy jest coraz słabsza; zastosowanie fotowoltaiki dla obniżenia kosztów energii. Wykonanie tych wszystkich prac o własnych możliwościach finansowych jest dla parafii nieosiągalne, ale możliwe przy wsparciu finansowym jakie może udzielić państwo przez NFOŚiGW dofinansowując 90% wartości całego projektu przy 10 % wkładu własnego. Dlatego zostały podjęte odpowiednie kroki: przygotowanie audytu energetycznego, szeregu oświadczeń, decyzji i samego wniosku na wartość 1 606 538 zł ( jeden milion sześćset sześć tysięcy pięćset trzydzieści osiem zł). Złożony wniosek przeszedł pierwszą ocenę, ale niestety dalsze etapy realizacji zatrzymane zostały przez czas pandemii. Gdy wydawało się, że cały program nie będzie już realizowany, to w listopadzie 2022 r. NFOŚiGW powrócił do jego kontynuacji. Nasz projekt od listopada przeszedł kolejne dwa etapy oceny, a w sierpniu został przeprowadzony proces negocjacyjny ,dotyczący dalszych procedur w celu podpisania umowy z NFOSiGW realizowania zadania. Obecnie został złożony cały harmonogram poszczególnych zadań całego projektu, który powinien się zakończyć do 30.09. 2025 r. Obecnie stajemy przed istotną decyzją, czy podjąć się jako parafia zrealizowania tego projektu? Pytanie jest istotne ponieważ po czterech latach realne koszty wykonania tego zadania zdecydowanie się zwiększyły przez wzrost cen materiałów i samej pracy. Kwota przewidziana w projekcie nie może być podwyższona, ale żeby wykonać to zadanie i osiągnąć zamierzone cele i wskaźniki w projekcie według obecnych kosztorysów, trzeba doliczyć jeszcze do wartości 1 606 538 zł około 1 000 000 zł czyli razem 2 700 000 zł. Co to oznacza? Na wkład własny w parafii musimy uzbierać około 200 000 zł i ten dodatkowy 1 000 000 zł jako wzrost kosztów uzyskać w formie pożyczki przez NFOŚiGW w preferencyjnym kredycie na 2% do 15 lat spłat z możliwością wcześniejszego spłacenia. Średnia rata na miesiąc wynosiłaby około 6 tys. zł jako dodatkowa kwota miesięczna oprócz stałych kosztów utrzymania miesięcznego parafii. Po pierwszym usłyszeniu są to duże sumy, miliony, tysiące, ale jeśli na Eucharystii uczestniczy około 1600 – 1800 wiernych co daje około 400 rodzin to każda rodzina odkładając przynajmniej 20 zł dodatkowo każdego miesiąca na ten kredyt inwestycyjny jako taka wspólnota jest w stanie zgromadzić 8000 zł takich środków miesięcznie. Te sprawy omówiliśmy na spotkaniu Rady Parafialnej, aby przedstawić Wam, drodzy Parafianie do zastanowienia i podjęcia decyzji w takim naszym małym referendum na ankiecie z deklaracją o gotowości podjęcia takiego działania dla naszej Świątyni i naszej Wspólnoty Parafialnej, dla Pana Jezusa mieszkającego pośród nas. Jako proboszcz wraz z księżmi wikariuszami nie mogę narzucić takiej decyzji. Jednak widzimy z Radą Parafialną jedyną szansę podjęcia i zrealizowania koniecznych prac przy naszym kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego.

Polecam Wam tą naszą tak ważną sprawę ufnej modlitwie.

ks. Dariusz Gościmiński - proboszcz

Nasze pismo parafialne "ZNAK ZBAWIENIA"

 

Pismo parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rzeszowie "ZNAK ZBAWIENIA" wydawane jest w każdą niedzielę. 

W tym piśmie podejmowane są różne sprawy z dziedziny teologii np. tłumaczenie słowa Bożego. Zamieszczane są intencje Mszy Św. na dany tydzień, niektóre ważniejsze ogłoszenia i informacje dotyczące życia parafii.

Zapraszamy do czytania tej gazetki oraz do czytania prasy katolickiej w ogóle. 

Nagrania audio do odsłuchania

Msze Święte

W niedziele i święta:

700, 830, 1000, 1130, 1245, 1800

W dni powszednie:

 630 i 1800

Konto parafii

PKO BP I O Rzeszów

61  1020  4391  0000  6502  0056  4120

Wpłaty na potrzeby parafii

Informacja

Adres parafii

35-111 Rzeszów

ul. Krakowska 18

☎  +48 728 260 287

✉ parafia (.M.) podwyzszenie.pl

     Licznik odwiedzin

Dzisiaj694
Wczoraj2620
Ogółem3214291