TransmisjaNa żywo

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej

Utworzono: sobota, 09 styczeń 2021

"Stowarzyszenie Rodzin Katolickich" - Koło przy parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rzeszowie rozpoczęło swoją działalność 5 maja1994 r. Dokumentem zezwalającym na naszą działalność jest "Statut Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej" zatwierdzony przez ordynariusza diecezji rzeszowskiej ks. biskupa Kazimierza Górnego.

Nazwa skrócona: SRK – Koło Parafialne
Aktualna liczba członków: 27 osób.
Aktualny opiekun z ramienia parafii: ks. Dariusz Gościmiński
Aktualny opiekun prowadzonej świetlicy: ks. Rafał Flak
Aktualne, świeckie osoby odpowiedzialne: 5-cio osobowy zarząd Koła SRK (prezesem zarządu koła jest obecnie Tadeusz Blok – II kadencja).
Termin i miejsce spotkań: siedziba SRK – Koło Parafialne – budynek plebanii parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św., ul. Krakowska 18, 35 – 111 Rzeszów. Spotkania organizowane są co najmniej raz w miesiącu.

Cele działalności, założenia statutowe:
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Reprezentowanie interesów rodzin katolickich wobec władz publicznych.
2. Organizowanie pomocy moralnej, prawnej i materialnej rodzinom, a zwłaszcza rodzinom wielodzietnym, matkom lub ojcom samotnie wychowującym dzieci, rodzinom zagrożonym przez współczesne choroby społeczne oraz osobom potrzebującym pomocy.
3. Organizowanie prelekcji, odczytów, sympozjów, zgrupowań formacyjnych i innych form działalności krzewiących w społeczeństwie cele stowarzyszenia.
4. Prowadzenie działalności naukowej, oświatowej, wydawniczej i kolportażowej.
5. Prowadzenie szkół, przedszkoli i żłobków.
6. Organizowanie grup, zespołów i kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży.
7. Organizowanie obozów, kolonii dla dzieci i młodzieży oraz wczasów dla rodzin.
8. Organizowanie imprez kulturalnych, rozrywkowych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych.
9. Prowadzenie działalności charytatywnej.
10. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami działającymi na rzecz rodziny.
11. Prowadzenie działalności gospodarczej w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
12. Organizowanie katechez przedmałżeńskich, sieci katolickich poradni rodzinnych, szkół rodzenia i innych kursów podnoszących świadomość odpowiedzialności za rodzinę.
13. Prowadzenie klubów i świetlic.
14. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
15. Promocję i organizację wolontariatu.

Podejmowane dzieła:
W strukturach naszego Koła SRK funkcjonuje świetlica profilaktyczno-wychowawcza dla dzieci. Placówka działa przy parafii od 17 kwietnia 1997 roku. Obecnie może do niej uczęszczać 45 dzieci. Opiekunem duchownym naszej świetlicy jest ks. Rafał Flak. Placówka współfinansowana jest przez Urząd Miasta Rzeszowa (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie), Podkarpacki Urząd Wojewódzki (zajęcia cykliczne), Narodowy Instytut Wolności – Program FIO (wypoczynek letni). Wiele też w kwestii istnienia placówki zawdzięczamy parafii i ks. proboszczowi, który udostępnia nam pomieszczenia na potrzeby świetlicy, pomaga w ich remoncie i bieżącym utrzymaniu.

Wychowankom świetlicy zapewniamy pomoc w lekcjach (w tym w formie korepetycji – np. z matematyki), ciepły posiłek i wiele zajęć dodatkowych. W placówce znajdują się sale wyposażone w komputery, kino domowe, PlayStation, klocki i zestawy sensomotoryczne, materiały plastyczne i edukacyjne, wiele ciekawych gier i sprzęt sportowy, w tym stół do ping-ponga. Jedna z sal przeznaczona jest na siłownię.

Aktualnie odbywają się zajęcia:
- nauka gry w tenisa stołowego (z trenerem)
- nauka zasad samoobrony (z instruktorem)
- nauka programowania (scratch i robotyka – z informatykami)
- zajęcia z psychologiem, pedagogiem i logopedą – w tym terapia indywidualna
- warsztaty kulinarne (będą wznowione po pandemii)
- wyjścia na kręgle (będą wznowione po pandemii)
- zajęcia taneczne z elementami choreografii (będą wznowione po pandemii)
- nauka jazdy konnej/wycieczki do stadniny koni (będą wznowione po pandemii).

Co roku w czasie wakacji organizowana jest dwutygodniowa kolonia (od 2013 roku jest to ciągle inna miejscowość nad Morzem Bałtyckim) oraz półkolonia z ciekawymi wyjazdami krajoznawczymi. Zaś w okresie ferii organizowane jest stacjonarne lub pół-stacjonarne zimowisko. Organizowane są też wycieczki edukacyjno-krajoznawcze w trakcie całego roku szkolnego. W ostatnich trzech latach realizowaliśmy program patriotyczny, by pod hasłami: 100-lecia niepodległości państwa polskiego, 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej czy setnej rocznicy „Bitwy Warszawskiej”, mogliśmy zwiedzić Warszawę, Kraków czy Lublin i wiele innych miejsc.
Każdego roku świetlica poszerza swoją ofertę programową o nowe zajęcia, wycieczki itp.

 

Msze Święte

W niedziele i święta:

700, 830, 1000, 1130, 1245, 1800

W dni powszednie:

 630 i 1800

Konto parafii

PKO BP I O Rzeszów

61  1020  4391  0000  6502  0056  4120

Wpłaty na potrzeby parafii

Informacja

Adres parafii

35-111 Rzeszów

ul. Krakowska 18

☎  +48 728 260 287

✉ parafia (.M.) podwyzszenie.pl

     Licznik odwiedzin

Dzisiaj1168
Wczoraj4954
Ogółem3495116