TransmisjaNa żywo

Rada parafialna

rzymskokatolickiej parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rzeszowie:

Zgodnie z kanonem 536 Kodeksu Prawa Kanonicznego (KPK) członkowie rady parafialnej powoływani są przez księdza proboszcza na okres 5 lat. W realizacji swoich zadań rada kieruje się celami określonymi przez kanon 1254 § 2 KPK, uwzględniając specyfikę duszpasterską konkretnej parafii.

Za swój podstawowy cel rada duszpasterska ma współodpowiedzialne wspieranie kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego danej wspólnoty, co czyni poprzez:
– udział w organizowaniu kultu Bożego w parafii (KPK 1254 § 2).
– uczestniczenie w trosce duszpasterskiej o parafię (KPK 534).
– pomaganie kapłanom w ożywianiu działalności duszpasterskiej (KPK 534).
– prowadzenie dzieł apostolskich (KPK 1254).

Rada realizuje wyznaczone cele przede wszystkim przez współdziałanie z duszpasterzami w:
1. Opracowywaniu rocznych planów duszpasterskich.
2. Animowaniu działalności grup duszpasterstwa specjalistycznego.
3. Koordynowaniu prowadzonych form duszpasterstwa.
4. Inspirowaniu działalności charytatywnej.
5. Trosce o podejmowanie inicjatyw duszpasterskich uwzględniających zachodzące przemiany społeczno-kulturowe i aktualne potrzeby Kościoła (zwłaszcza lokalnego).
6. Zabezpieczaniu środków materialnych pozwalających na odpowiednie funkcjonowanie parafii.

W realizacji wyznaczonych celów rada parafialna kieruje się odpowiedzialnością, troską o właściwą formację swoich członków i rzetelną służbą na rzecz rozwoju życia parafialnego. Aktualnie w skład rady parafialnej naszej parafii wchodzi 14 osób (ksiądz proboszcz, dwóch księży wikariuszy, kościelny oraz przedstawiciele wspólnot parafialnych). 

Msze Święte

W niedziele i święta:

700, 830, 1000, 1130, 1245, 1800

W dni powszednie:

 630 i 1800

Konto parafii

PKO BP I O Rzeszów

61  1020  4391  0000  6502  0056  4120

Wpłaty na potrzeby parafii

Informacja

Adres parafii

35-111 Rzeszów

ul. Krakowska 18

☎  +48 728 260 287

✉ parafia (.M.) podwyzszenie.pl

     Licznik odwiedzin

Dzisiaj1043
Wczoraj4954
Ogółem3494991