TransmisjaNa żywo

Róże Różańcowe

Utworzono: sobota, 01 grudzień 2012

Zapraszamy i zachęcamy do przyłączenia się do wspólnoty modlitewnej róż różańcowych. To tylko jeden dziesiątek różańca codziennie, a tak wiele dla całej wspólnoty Kościoła katolickiego. Różaniec to broń przeciwko złu. Każdy z nas jest powołany do dobra, jednak zło panujące na świecie należy zwalczać właśnie tym dobrem, jakim jest modlitwa na różańcu. 

Intencja dla róż różańcowych na dany miesiąc:


Czerwiec 2024

Za uchodźców
Módlmy się, aby emigranci zmuszeni z powodu wojen lub głodu do pełnej zagrożeń i niebezpieczeństw ucieczki, znaleźli akceptację i nowe perspektywy życia w krajach, które ich przyjmują.


Paulina Jaricot  (ur. 22 lipca 1799 r. w Lyonie, zm. 9 stycznia 1862 r. - francuska chrześcijanka) wymyśliła tzw. żywy różaniec, przede wszystkim z myślą o osobach pracujących. Pomysł polegał na tworzeniu grup osób, z których każda miała odmawiać danego dnia jedną dziesiątkę różańca. Dzięki temu każdego dnia cała grupa odmawiała cały różaniec. Tak powstały róże różańcowe.

Żywy Różaniec w naszej parafii

Na przestrzeni ostatnich lat ilość róż w naszej parafii zmieniała się nieustannie. Obecnie Żywy Różaniec stanowi 25 róż, z których każda liczy po 20 osób. Są to zarówno róże żeńskie jak i męskie.

Oprócz codziennego odmawiania przez każdego członka jednej dziesiątki różańca w intencji wyznaczonej na dany dzień i miesiąc, róże różańcowe zakupują kwiaty i dbają o wystrój przy ołtarzach.

W każdy piątek po Mszy św. wieczornej członkowie róż uczestniczą w adoracji Najświętszego Sakramentu do godz. 20.00. Ponadto często przygotowują różne uroczystości kościelne.

Obietnice różańcowe otrzymane od Niepokalanej Matki przez bł. Alana de Rupe

         Chcę, abyście codziennie odmawiali Różaniec (z orędzia Matki Bożej)

 1. Tym, którzy będą pobożnie odmawiali Różaniec, obiecuję szczególną opiekę.

 2. Dla tych, którzy będą wytrwale odmawiali Różaniec, zachowam pewne zupełnie szczególne łaski.

 3. Różaniec będzie potężną bronią przeciwko piekłu; zniszczy występek i rozgromi herezje.

 4. Różaniec doprowadzi do zwycięstwa cnoty i dobra; w miejsce miłości do świata wyprowadzi miłość do Boga i obudzi w sercach ludzi pragnienie szukania nieba.


 5. Ci, którzy zawierzają mi przez Różaniec, nie zginą.

 6. Ci, którzy będą z pobożnością odmawiali mój Różaniec, rozważając jego tajemnicę, nie zostaną zdruzgotani nieszczęściem ani nie umrą nie przygotowani.

 7. Ci, którzy prawdziwie oddadzą się memu Różańcowi, nie umrą bez pocieszenia Kościoła.

 8. Ci, którzy będą odmawiali Różaniec, znajdą podczas swego życia i w chwili śmierci światło Boże oraz pełnię Bożej łaski oraz będą mieli udział w zasługach błogosławionych.

 9. Szybko wyprowadzę z czyśćca te dusze, które z pobożnością odmawiały Różaniec.

 10. Prawdziwe dzieci mojego Różańca będą się radować wielką chwałą w niebie.

 11. To, o co prosić będziecie przez mój Różaniec, otrzymacie.

 12. Ci, którzy będą rozpowszechniać mój Różaniec, otrzymają ode mnie pomoc w swych potrzebach.

 13. Otrzymałam od mego Syna zapewnienie, że czciciele mego Różańca będą mieli w świętych niebieskich przyjaciół w życiu i w godzinę śmierci.

 14. Ci, którzy wiernie odmawiają mój Różaniec, są moimi dziećmi - prawdziwe są oni braćmi i siostrami mego Syna, Jezusa Chrystusa.

 15. Nabożeństwo mojego Różańca jest szczególnym znakiem Bożego upodobania.


Jak odmawiać różaniec?

Pełna modlitwa różańcowa składa się z czterech części - czyli czterech części fizycznego "łańcuszka paciorków" (4 x 50 "Zdrowaś Mario" = 200 "Zdrować Mario" = Cały różaniec). Modlitwa różańcowa stanowi swego rodzaju streszczenie Ewangelii i składa się z czterech części opisujących wydarzenia z życia Jezusa i Maryi.

Sposób odmawiania: uczyń znak Krzyża i odmów Skład Apostolski (Wierze w Boga Ojca...) następnie jedno Ojcze nasz, oraz trzy Zdrowaś Maryjo. W dalszej kolejności odmów jedno Chwała Ojcu. Po tym wstępie przechodzimy do części głównej. Wymieniamy pierwszą tajemnicę i odmawiamy Ojcze nasz oraz na prośbę Maryji z objawień w Fatimie odmawiamy modlitwę "O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia" po każdej tajemnicy różańca. I tak kolejno wszystkie pięć tajemnic.

RADOSNA - odmawiamy w poniedziałek i sobotę

ŚWIATŁA - odmawiamy w czwartek

BOLESNA - odmawiamy we wtorek i piątek

CHWALEBNA - odmawiamy w środę i niedzielę

Tajemnice Radosne:

Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny;
Nawiedzenie Elżbiety;
Narodziny Jezusa;
Ofiarowanie Pan Jezusa w świątyni;
Odnalezienie Pan Jezusa w świątyni.

Tajemnice Światła:

Chrzest Pan Jezusa w Jordanie;
Wesele w Kanie Galilejskiej, Pierwszy cud;
Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia;
Przemienienie na górze Tabor;
Ustanowienie Eucharystii.

Tajemnice Bolesne:

Modlitwa Jezusa w Ogrójcu;
Biczowanie Jezusa;
Cierniem ukoronowanie Jezusa;
Droga krzyżowa i dźwiganie Krzyża;
Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa.

Tajemnice Chwalebne:

Zmartwychwstanie Jezusa;
Wniebowstąpienie Pan Jezusa;
Zesłanie Ducha Świętego;
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny;
Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi.

Nasze pismo parafialne "ZNAK ZBAWIENIA"

 

Pismo parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rzeszowie "ZNAK ZBAWIENIA" wydawane jest w każdą niedzielę. 

W tym piśmie podejmowane są różne sprawy z dziedziny teologii np. tłumaczenie słowa Bożego. Zamieszczane są intencje Mszy Św. na dany tydzień, niektóre ważniejsze ogłoszenia i informacje dotyczące życia parafii.

Zapraszamy do czytania tej gazetki oraz do czytania prasy katolickiej w ogóle. 

Nagrania audio do odsłuchania

Msze Święte

W niedziele i święta:

700, 830, 1000, 1130, 1245, 1800

W dni powszednie:

 630 i 1800

Konto parafii

PKO BP I O Rzeszów

61  1020  4391  0000  6502  0056  4120

Wpłaty na potrzeby parafii

Informacja

Adres parafii

35-111 Rzeszów

ul. Krakowska 18

☎  +48 728 260 287

✉ parafia (.M.) podwyzszenie.pl

     Licznik odwiedzin

Dzisiaj123
Wczoraj3652
Ogółem3426022