Do kancelarii parafialnej prosimy dzwonić tylko w godzinach jej urzędowania. Kancelaria jest czynna w zależności od okresu. 
- w okresie wakacyjnym i w czasie ferii zimowych od 7:00 do 8:00
- w okresie roku szkolnego od 16:30 do 17:15

W sprawach pilnych i w nagłej potrzebie można zadzwonić o każdej porze.
Kancelaria

TransmisjaNa żywo

Obecni duszpasterze

 

ks. kan. Dariusz Gościmiński - proboszcz 

Urodził się 07.11.1965 r. w Gorlicach. Pochodzi z parafii oo. Franciszkanów w Bieczu. Uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Bieczu. Wstąpił do Seminarium Duchownego w Tarnowie w 1984 r. Święcenia przyjął 02.06.1990 r. z rąk ks. bpa Piotra Bednarczyka. Jego motto kapłańskie to: „Tobie Panie zaufałem, nie zawstydzę się na wieki”. Pełnił posługę wikariusza w Sędziszowie Małopolskim – przy parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny od sierpnia 1990 r. do sierpnia 1994 r. następnie w Rzeszowie w parafii pw. Świętego Krzyża od września 1994 r. do sierpnia 1998 r. Nowym Żmigrodzie – Świętych Piotra i Pawła od września 1998 r. do sierpnia 2002 r. Jaśle – św. Stanisława od września 2002 r. do sierpnia 2005 r. oraz Rzeszowie – św. Rocha. Następnie został mianowany dyrektorem Domu Księży Seniorów oraz wiceekonomem diecezji rzeszowskiej oraz kapelanem komunalnych cmentarzy rzeszowskich. W naszej parafii odpowiada za kancelarię, Caritas, radę parafialną, róże różańcowe.

 

ks. Zbigniew Lubas 

Urodzony 27.08.1978 roku w Rzeszowie. Pochodzi z Konieczkowej - miejscowości należącej do parafii pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Niebylcu. Ukończył Technikum Budowlane w Rzeszowie. Do Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie wstąpił zaraz po maturze w 1999 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 2005 roku w Katedrze Rzeszowskiej z rąk ks. bpa Kazimierza Górnego. Jako motto kapłańskie wybrał słowa: „Poprowadzę cię drogą mądrości, ścieżkami prawości powiodę.”  (Prz 4. 11). Przez pierwsze 4 lata posługi kapłańskiej pracował w Tyczynie, parafii pw. św. Katarzyny. Następnie został skierowany do pracy w Rzeszowskiej Farze, parafii pw.  Św. Wojciecha i Stanisława, gdzie pracował 7 lat. Trzecia wspólnota do jakiej trafił to parafia pw. Św Jana Chrzciciela w Sokołowie Młp. gdzie pracował przez 4 lata. Od 2010 roku jest opiekunem duchowym ogniska „Sychar”, zajmującej się małżeństwami w kryzysie. Jest przewodnikiem grupy św. Jadwigi podczas pieszej pielgrzymki z Rzeszowa na Jasną Górę. W naszej parafii odpowiada za: Odnowę w Duchu Świętym „Emaus” oraz poradnię rodzin i kancelarię parafialną w godzinach dyżurów. W naszej parafii posługuje od 22 sierpnia 2020 r.

 

ks. dr Rafał Flak

Urodził się w 1986 roku w Rzeszowie. Pochodzi z parafii pw. Opatrzności Bożej w Trzebosi. Ukończył Liceum Ogólnokształcące Sióstr Prezentek w Rzeszowie. Do Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie wstąpił w 2005 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 11 czerwca 2011 roku w Katedrze Rzeszowskiej z rąk ks. bpa Kazimierza Górnego. Jako motto kapłańskie wybrał słowa: „Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham” (J 21, 17). Przez 7 lat pracował w parafii Św. Michała Archanioła w Rzeszowie. W 2013 roku został skierowany przez ks. bpa Jana Wątrobę na studia doktoranckie z homiletyki, a w styczniu 2020 r. obronił ten tytuł. Decyzją ks. bpa Edwarda Białogłowskiego od 2012 roku został przewodnikiem grupy św. Kazimierza podczas pieszej pielgrzymki z Rzeszowa na Jasną Górę. Od 2004 r. jest również jednym z organizatorów „Wakacji z misjami” dla dzieci i młodzieży w naszej diecezji. Od sierpnia 2017 roku pełni funkcję dyrektora Wydziału Duszpasterskiego Rzeszowskiej Kurii Diecezjalnej i zastępcy asystenta Akcji Katolickiej naszej diecezji. Jest katechetą Szkoły Podstawowej nr 8 w Rzeszowie i profesorem Wyższego Seminarium Duchownego (wykłada teologię pastoralną). W naszej parafii odpowiada za: kancelarię, scholę "Pod wezwaniem", chór parafialny "Soli Deo", zespół muzyczny "Abeamus", Krąg Domowego Kościoła, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, msze z udziałem dzieci, przygotowanie dzieci pierwszokomunijnych.

 

ks. Kamil Sowa

Urodził się w 1983 roku w Rzeszowie. Pochodzi z parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Matysówce. Ukończył Liceum Ekonomiczne w Rzeszowie. Do Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie wstąpił w 2005 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 11 czerwca 2011 roku w Katedrze Rzeszowskiej z rąk ks. bpa Kazimierza Górnego. Jako motto kapłańskie wybrał słowa: „Wystarczy Ci mojej łaski, moc bowiem w słabości się doskonali” (2 Kor 12, 9). Przez 2 lata pracował w parafii św. Krzysztofa w Godowej. Następnie został skierowany do pracy w parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Lutoryżu, gdzie pracował przez 5 lat. Interesuje się sportem. Jest gorliwym pielgrzymem po Polsce, a zwłaszcza pieszym pielgrzymem do Częstochowy. W naszej parafii odpowiada za: kancelarię, oazę, LSO, przygotowanie bierzmowanych.

 

ks. kan. Franciszek Kołodziej

Emeryt, były proboszcz tej parafii, kanonik honorowy Kapituły Kolegiackiej w Kolbuszowej. Skromny, zawsze zaangażowany w pomoc i dzieło miłosierdzia w szerokim tego słowa znaczeniu, gorliwy spowiednik. Ksiądz biskup przekazał dyplom wdzięczności dla ks. kanonika Franciszka za pomoc potrzebującym. Motto ks. Franciszka brzmi: "Mów Panie, bo sługa Twój słucha" (1 Sm 3, 10b).

 

Tutaj: Artykuł ze Mszy Św. dziękczynnej za posługę w naszej parafii, jako proboszcz i o dalsze błogosławieństwo w drodze do świętości ks. Franciszka

T
utaj: Relacja z 
Uroczystej Mszy św. dziękczynno-błagalnej za 50 lat kapłaństwa ks. kan. Franciszka Kołodzieja

 

 

Kapłani z lat poprzednich

 

Imię i nazwisko księdza

Czas pracy w parafii
ks. kan. Dariusz Gościmiński - proboszcz parafii 20.08.2018 - obecnie
ks. Zbigniew Lubas 22.08.2020 - obecnie
ks. Kamil Sowa 20.08.2018 - obecnie
ks. dr Rafał Flak 20.08.2018 - obecnie
ks. Damian Ziemba 20.08.2018 - 22.08.2020
ks. dr Edward Rusin - posługiwał jako proboszcz 27.08.2017 - 20.08.2018
ks. kan. Franciszek Kołodziej - od 2017 r. senior, emeryt, były proboszcz tej parafii (przez 39 lat) od początku parafii - obecnie
ks. Karol Hadam 16.08.2017 - 20.08.2018
ks. Mateusz Olbrot 22.08.2015 - 20.08.2018
ks. Ryszard Wacek 22.08.2015 - 06.2017
ks. Bogusław Jaworski 26.08.2014 - 25.08.2017
ks. Marek Story 26.08.2014 - 22.08.2015
ks. Piotr Soja 25.08.2011 - 26.08.2014
ks. Witold Wójcik 25.08.2011 - 26.07.2014
ks. Damian Bolka 24.08.2009 - 22.08.2015
ks. Marek Dyło 21.08.2006 - 25.08.2011
ks. Janusz Wiktor 21.08.2006 - 24.08.2009
ks. Paweł Samborski 21.08.2006 - 18.08.2008
ks. Mariusz Siniak 23.08.2000 - 21.08.2006
ks. Bogdan Hahn 25.08.2003 - 21.08.2006
ks. Andrzej Turoń 25.08.2001 - 21.08.2006
ks. Marek Marchut 23.08.2000 - 22.08.2005
ks. Stanisław Kuryło 31.07.1993 - 31.08.2004
ks. Ziemiński Jan 20.08.2002 - 23.08.2004
ks. Mariusz Mik 26.08.1998 - 18.08.2003
ks. Tadeusz Pindara 23.08.2000 - 26.08.2002
ks. Wincenty Kolbusz 16.08.1997 - 25.08.2001
ks. Janusz Bury 25.08.1996 - 23.08.2000
ks. Marek Płaziński 25.08.1995 - 16.08.1997
ks. Henryk Mazur 25.08.1995 - 16.08.1997
ks. Witold Mach 01.12.1994 - 25.08.1996
ks. Jan Dołoszycki 25.08.1993 - 01.12.1994
ks. Kazimierz Winnicki 25.08.1993 - 26.08.1998
ks. Andrzej Krupa 30.06.1992 - 25.08.1995
ks. Krzysztof Smoleń 30.06.1992 - 25.08.1995
ks. Czesław Rzeszut 01.07.1991 - 25.08.1993
ks. Paweł Zimny 01.07.1990 - 30.06.1992
ks. Janusz Korzępa 01.07.1990 - 01.07.1991
ks. Józef Ozga 01.07.1990 - 25.08.1993
ks. Roman Jurczak 01.07.1990 - 30.06.1992
ks. Stanisław Zbojnowicz 01.07.1989 - 01.07.1990
ks. Marian Dul 26.02.1989 - 01.07.1990
ks. Antoni Łagoda 01.07.1988 - 01.07.1990
ks. Stanisław Woźniak 01.07.1988 - 26.02.1989
ks. Wiesław Przepadło 01.07.1988 - 01.07.1989
ks. Marian Raźnikiewicz 30.06.1987 - 01.07.1988
ks. Staniskaw Dębiak 01.08.1986 - 01.07.1988
ks. Władysław Kołodziej 01.07.1985 - 01.07.1990
dk. Jan Buras Praktyka w okresie Wielkiego Postu 1985
ks. Mieczysław Rusin 07.1983 - 01.08.1986
ks. Jan Prucnal 07.1983 - 30.06.1987
ks. Zbigniew Grudziecki 15.08.1982 - 07.1983
ks. Roman Niedziela 06.06.1980 - 07.1983
ks. Eugeniusz Niezgoda 08.07.1979 - 15.08.1982
ks. Stanisław Czerepak 01.07.1978 - 06.06.1980

 

 

Powołania z parafii


Księża diecezjalni

 • Ks. Jan Pomianek, ur. 1954, wyśw. 1982 Przemyśl
 • Ks. Roman Komaryczko, ur. 1965, wyśw. 1992
 • Ks. Janusz Kunior, ur. 1965, wyśw. 1992 Rzeszów 
 • Ks. Robert Bober, ur. 1977, wyśw. 2002 Rzeszów 
 • Ks. Piotr Nowakiewicz, ur. 1982, wyśw. 2007 Rzeszów
 • Ks. Marcin Porada, ur. 1981, wyśw. 2008 Rzeszów
 • Ks. Michał Polański, ur. 1985, wyśw. 2010 Rzeszów
 • ks. Witold Wójcik, ur. 1978, wyśw. 2015 Berlin
 • ks. Janusz Szczęch wyświęcony 18.05.2024 r. w Rzeszowie

Księża zakonni

 • Ks. Mariusz Tomaka, ur. 1960, wyśw. 1990 Stadniki, Sercanie
 • Ks. Leszek Gamracy, ur. 1964, wyśw. 1992 Dębowiec, Saletyni
 • Ks. Jaromir Wilczak, ur. 1964, wyśw. 1990 Stadniki, Sercanie
 • o. Rufin Andrzej Kyc, ur. 1985, wyśw. 2013, oo. Bernardyni

Diakoni


Siostry zakonne

 • S. Krystyna Salwa, ur. 1955, prof. 1984 Kamień, Nazaretanki
 • S. Elżbieta Wołczańska, ur. 1957, nowicjuszka, Oświęcim, Karmelitanki
 • S. Ewelina Hess, ur. 1979, Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej
 • S. Aleksandra Wisz, ur. 1962, prof. 1992, Stowarzyszenie Chrystusa Króla
 • S. Barbara Nowak, ur. 1963, prof. 1993 Iwonicz Zdrój, Felicjanki
 • S. Danuta Wołczańska, ur. 1967, prof. 1994 Kraków, Zgromadzenie Służebnic NSPJ

 

Nasze pismo parafialne "ZNAK ZBAWIENIA"

 

Pismo parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rzeszowie "ZNAK ZBAWIENIA" wydawane jest w każdą niedzielę. 

W tym piśmie podejmowane są różne sprawy z dziedziny teologii np. tłumaczenie słowa Bożego. Zamieszczane są intencje Mszy Św. na dany tydzień, niektóre ważniejsze ogłoszenia i informacje dotyczące życia parafii.

Zapraszamy do czytania tej gazetki oraz do czytania prasy katolickiej w ogóle. 

Nagrania audio do odsłuchania

Msze Święte

W niedziele i święta:

700, 830, 1000, 1130, 1245, 1800

W dni powszednie:

 630 i 1800

Konto parafii

PKO BP I O Rzeszów

61  1020  4391  0000  6502  0056  4120

Wpłaty na potrzeby parafii

Informacja

Adres parafii

35-111 Rzeszów

ul. Krakowska 18

☎  +48 728 260 287

✉ parafia (.M.) podwyzszenie.pl

     Licznik odwiedzin

Dzisiaj262
Wczoraj3652
Ogółem3426161