Nie poddawaj się...

"Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli!" (Ga 5, 1)

Czy to jest twój cel?

„Teraz zaś, wyzwoleni od grzechu, a oddani w służbę Bogu, macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny.” (Rz 6;22)

Parafialny opłatek i jasełka 2020

Opublikowano: sobota, 08, luty 2020

W niedzielne popołudnie 2 lutego 2020 r. nasza wspólnota parafialna zgromadziła się w Domu Opieki Caritas na spotkaniu opłatkowym. Po oglądnięciu pięknych jasełek, przygotowanych przez dzieci z Klubu Przyjaciół Wujka działającego w Szkole Podstawowej nr 8, był czas na wspólne kolędowanie z chórem parafialnym i scholą dziecięcą "Pod Wezwaniem". Organizatorem spotkania był ks. proboszcz Dariusz Gościmiński, wspierany przez swoich wikariuszy. Jasełka przypominały zgromadzonym o radosnej nowinie, jaką jest przyjście na świat Zbawiciela. W dialogowanym przedstawieniu dominowały teksty biblijne, co zasługuje na dodatkową pochwałę, biorąc pod uwagę fakt, że prezentowane one były przez dzieci. Chór parafialny "Soli Deo" prowadzony przez pana organistę Patryka Moszkowicza zachęcił zgromadzonych do wspólnego kolędowania, a schola parafialna wprowadziła radosny i taneczny nawet nastrój za sprawą zaśpiewanych pastorałek. Po części artystycznej i muzycznej, ks. proboszcz odczytał fragment Pisma Świętego, pobłogosławił opłatki i złożył życzenia wszystkim obecnym. Na zaproszenie do wspólnotowego przeżywania opłatka odpowiedzieli głównie członkowie grup parafialnych i stowarzyszeń działających przy naszej parafii. Spotkanie zakończyło się w późnych godzinach wieczornych przy poczęstunku zorganizowanym przez księdza proboszcza. Słodkości dla wszystkich przygotowała grupa Odnowy w Duchu Świętym "Emaus" i rodzice ministrantów. Wszystkim składamy staropolskie "Bóg zapłać" za poświęcony czas i świadectwo wiary, jakie dali swoją obecnością. Niech Boża Dziecina ma nas wszystkich w swojej opiece i pomaga wzrastać w dobrym całej naszej parafialnej rodzinie.

Nasze pismo parafialne "ZNAK ZBAWIENIA"

 

Pismo parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rzeszowie "ZNAK ZBAWIENIA" wydawane jest w każdą niedzielę. 

W tym piśmie podejmowane są różne sprawy z dziedziny teologii np. tłumaczenie słowa Bożego. Zamieszczane są intencje Mszy Św. na dany tydzień, niektóre ważniejsze ogłoszenia i informacje dotyczące życia parafii.

Zapraszamy do czytania tej gazetki oraz do czytania prasy katolickiej w ogóle. 

Nagrania audio do odsłuchania