Jesteśmy posłani

"Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam" (J 20, 21)

Uzdrawianie

"Wkładając ręce, Jezus leczy chorych i błogosławi dzieci" (KKK 699)

Święte Triduum Paschalne

Opublikowano: sobota, 04, kwiecień 2020

Triduum Paschalne rozpoczyna się Mszą Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek - podczas tej Najświętszej Ofiary wspominamy wydarzenia z Wieczernika - ustanowienie Eucharystii i sakramentu kapłaństwa. W Wielki Piątek nie sprawuje się Eucharystii. W kościołach trwa spowiedź, adoruje się Pana Jezusa w ciemnicy, odbywają się nabożeństwa drogi krzyżowej, a wieczorem rozpoczynają się najważniejsze obrzędy tego dnia - liturgia Męki Pańskiej. Składa się ona z trzech części: liturgii Słowa, adoracji Krzyża i obrzędów Komunii. Wielkopiątkową liturgię kończy przeniesienie Najświętszego Sakramentu do kaplicy, zwanej Bożym Grobem. Monstrancja jest przykryta białym welonem na pamiątkę całunu, którym spowito doczesne szczątki Jezusa. Tego wieczora i przez cały następny dzień trwa adoracja. Wielu przyjdzie także ucałować krzyż. Bo „na drzewie rajskim śmierć wzięła początek, na drzewie krzyża powstało nowe życie, a szatan, który na drzewie zwyciężył, na drzewie również został pokonany przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana”.

Chrystus umarł... Wydawać się może, że wszystko się skończyło, bo zazwyczaj śmierć kończy wszystko. Nie w tym przypadku, jednak. Trzeciego dnia Jezus powstaje z grobu. Pokazuje, że nadzieje w Nim pokładane nie były daremne. Chrystus, zwyciężywszy śmierć, też obiecuje zmartwychwstanie wierzącym w Niego. Te prawdy przeżywamy podczas liturgii Wielkiej Soboty. To, co w tym dniu najważniejsze, rozpoczyna się wieczorem. Liturgia wigilii paschalnej nie jest typową mszą, gdyż oprócz liturgii Słowa i liturgii Eucharystycznej składa się z liturgii Światła i liturgii Chrzcielnej. 

Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci...

Transmisja na żywo ciągła 

Jeśli uczestniczysz we Mszy Św. poprzez transmisję internetową, a jesteś w łasce uświęcającej to przyjmij Komunię Świętą duchowo modląc się wypowiadając poniższe słowa modlitwy:

Nasze pismo parafialne "ZNAK ZBAWIENIA"

 

Pismo parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rzeszowie "ZNAK ZBAWIENIA" wydawane jest w każdą niedzielę. 

W tym piśmie podejmowane są różne sprawy z dziedziny teologii np. tłumaczenie słowa Bożego. Zamieszczane są intencje Mszy Św. na dany tydzień, niektóre ważniejsze ogłoszenia i informacje dotyczące życia parafii.

Zapraszamy do czytania tej gazetki oraz do czytania prasy katolickiej w ogóle. 

Nagrania audio do odsłuchania